Divan Edebiyatı Nesir Özellikleri

Divan Nesrinin Özellikleri:

  • Divan nesri sade ve süslü nesir olmak üzere iki koldan yürümüştür. Halk için yazılan eserlerle bazı tarihmasal ve hikâye kitapları sade nesirle; aydınlar için yazılanlarla,  ahlak ve felsefeye ait eserler süslü yazılmıştır.
  • Süslü,  sanatlı anlatımla meydana getirilen nesre “edebi nesir” veya “inşa”; yazana “münşi” nesirlerin toplandığı esere de “münşeat” denir. Süslü nesrin en güzel uygulayıcısı Sinan Paşa’dır. “Tazarru’name”si bu nesrin en güzel örneğidir. Bu nesrin özellikleri şunlardır:
  • Osmanlıca kullanılmış Arapça dil kurallarına fazla yer verilmiştir.
  • Cümleler bağlaçlarla ve tamlamayla uzatılmıştır.
  • Noktalama işaretlerine yer verilmemiştir.
  • Süslü yazma amacıyla ortaya çıktığından seci(iç kafiye)lere yer verilmiştir.
  • Aruz vezninin zaman zaman cümlelere uygulandığı görülür.
  • Din,  tıp,  ahlak,  eğitim ve ilmi konularda verilen eserlerde; öğretici nesirlerde,  amaç bilgi vermek olduğundan sanatsız bir anlatım dikkati çeker.
  • Çeşitli gramer ve ders kitapları da sade nesirle yazılmış ve bu eserlerde öğreticilik esas alınmıştır.