Edebi Sanatlar – 12 (Online Test Çöz)

Edebi Sanatlar – 12 (Online Test Çöz)

Edebi Sanatlar - 12

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz

Bu yol ki hak yoludur dönmek bilmeyiz yürürüz

Bu dizelerdeki en belirgin sanat aşağıdaki­lerden hangisidir?

A
Cinas
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
İstifham            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Mübalağa
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Hüsn-i talil  
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Tezat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Aşağıdaki dizelerin hangisinde "tariz" yoktur?

A
Meşhur bir kelamdır sen kazan sen ye
El için yok yere ateşe yanma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Hediye namıyla bir şey gönderme
Adet edip hiç misafir kondurma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Emaneti geri eyleme teslim
Öte beri geçin sakın evlenme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Her nere gidersen eyle talan
Öyle bir yap ki ağlasın gülen
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sen de gider isen bizim illere
Sana neler diycem dur seher yeli
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 3

Ey gamlı dağların siyah gülleri

Gözlerim karardı çok günden beri

Bu dizelerde olduğu gibi seslenme bildiren sanata ne ad verilir?

A
Akis                    
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Cinas                
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Seci
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Nida                    
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Terdit
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Kuru bir yaprak gibi kalbini eline al

Diye hıçkırır kaval

Bu dizelerdeki edebi sanatlar, aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?

A
Teşbih - intak - hüsn-i talil
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Telmih - hüsn-i talil - tariz
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Teşbih - mübalağa - istifham
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Mübalağa - hüsn-i talil - tecahül-i arif
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Kinaye - teşbih - cinas
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Bu dünya bir değirmendir  /   

Daima durmaz döner   /   

Ademoğlu bir fenerdir  /   

Sonunda bir gün söner   /   

Bu cümledeki en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Teşhis            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Teşbih          
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Mübalağa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
İstiare            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Hüsn-i talil
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Aşağıdakilerin hangisinde tekrir (yineleme) sanatı vardır?

A
Çünkü ilm ü hünere ettin edeple rağbet
Daima sahib-i irfan eyle sohbet
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Eli boş gidilmez gidilen yere
Rabbim, boş gelmedim ben suç getirdim
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bari gel kabrimi seyret ki perişan haki
Seni daima sevecek bir yüreğim toprağıdır
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Dağlar çekemezken o ağır yükü
İki kat sırtımda pek güç getirdim
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Her zulmü, kahrı boğmağa bir parça kan yeter
Şark uyan  yeter, ey şark uyan yeter
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 7

Göz gördü gönül sevdi seni ey yüzü mahım

Kurbanın olan var mı benim bunda günahım

Yukarıdaki dizelerde,  şair bir anlam  inceliği oluşturmak için sevgilisine aşık olduğunu bilip de bilmezlikten gelmiştir.

Bu edebi sanata ne ad verilir?

A
Tecahül-i arif                            
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Tenasüp
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Teşbih                                        
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Telmih
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Tezat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi

Bedr'in aslanları ancak bu kadar şanlı idi

Bu dizelerde olduğu gibi geçmişteki bir ola­yı hatırlatan sanata ne ad verilir?

A
Mübalağa        
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Tenasüp            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
İstiare
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Teşhis              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Telmih
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 9

Bir elinde gül bir elde cam geldin sakiya

Kangısın alsam gülü yahut ki camı ya seni

Yukarıdaki dizelerde aralarında türlü ilgiler bulu­nan altı çizili sözcükler bir arada kullanılmıştır. Bu edebi sanata ne ad verilir?

A
Teşbih              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Cinas            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Tevriye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Tenasüp              
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Seci
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

"Ben ağladıkça pembeleşir yanakların ey kara gözlüm." dizesinde şair sevgilisinin yanakları­nın pembeleşmesini gerçek nedeni dışında başka bir nedene bağlamıştır.

Bu edebi sanata ne ad verilir?

A
Teşhis            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Kinaye      
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Tecahül-i arif
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Tekrir
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Hüsn-i talil
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 11

"Sordum sarı çiçeğe, gül sizin neniz olur"

dizesindeki edebi sanat, aşağıdaki dizelerden hangisinde yoktur?

A
Güle sor bülbüle sor, halimi derdimi dinle
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Güller ki bakıp yollarda beklerdi baharı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Güller gibi aylarca hayal ettim uzaktan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ben yar için ağlarım niçin bana gül derler
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Menekşe güle küsmüş, gülün bundan haberi yok
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

Küçük çocuk, yavaşça salondaki çiçeğe yaklaş­tı, tam çiçeği koparacağı esnada çiçek: "Ne olur yapma!" dedi.

Bu cümledeki en belirgin söz sanatı aşağı­dakilerden hangisidir?

A
Teşbih            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Seci                
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
İstifham
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
İntak              
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Kinaye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 13

Art niyetli, dert niyetli, sert niyetli olmayasın

Güler yüzlü tatlı sözlü tok gözlü olasın oğlum

Bu parçadaki cümlelerde altı çizili sözcükler aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A
Redif                  
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Seci
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Cinas            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Aliterasyon            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ulama
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 14

İnce beller dönüyor bürümcükler içinde  /   

Ela gözler erimiş mor çürükler içinde

Bu dizelerde altı çizili sözdeki sanat, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Teşbih            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Tariz              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
İstifham
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Telmih          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ad aktarması
İpucu:
TEBRİKLER!
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.