Edebi Sanatlar – 13 (Online Test Çöz)

Edebi Sanatlar – 13 (Online Test Çöz)

Edebi Sanatlar - 13

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İçimde damla damla bir korku birikiyor

Sanıyorum her sokak başını kesmiş devler

Yukarıdaki ilk dizede aşağıdakilerden hangi­si yapılmıştır?

A
Benzetme amacı olmadan bir sözcük başka bir sözcüğün yerine kullanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bir söz hem gerçek hem mecaz anlamda kullanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Benzetme yoluyla soyut kavram somutlaştırılmıştır.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
İnsandan doğaya aktarma söz konusudur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Bir duyuyla ilgili özellik başka bir duyuya aktarılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Giyenler düşünsün dar elbiseyi

Ölçülü sözü, hesaplı adımı

Ben kurtuldum kafeste kuş olmaktan

Saltanat sürer gibi uçuyorum

Erik ağacı gelin olduğu gün

Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden han­gisi söylenemez?

A
Mecaz anlamlı sözcük vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Aliterasyon vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kişileştirme vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Benzetme yapılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Deyim aktarması yoktur.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 3

Ey dost senin yoluna

Canım vereyim

Mevla Aşkını komayayın

Od'a gireyin Mevla

Yukarıdaki dörtlükte Hazreti İbrahim'in ate­şe atılma olayı hatırlatılıyor. Buna göre bu­rada aşağıdaki söz sanatlarından hangisin­den yararlanılmıştır?

A
Mübalağa            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Telmih        
İpucu:
TEBRİKLER!
C
İntak    
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kinaye  
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Teşhis
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Bahçe, süslenmiş fesleğenlerle bezendi   ,

Meğer sevgili bu gece geleceğini bildirmiş

Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki söz sanatla­rından hangisinden yararlanılmıştır?

A
Mübalağa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Telmih  
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
İntak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kinaye  
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Hüsn-i talil
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 5

Bilmiyorum dönen kubbe mi su rengindedir

Yoksa gözyaşlarını mı gökyüzünü kaplamıştır

Yukarıdaki ikili dizelerde aşağıdaki söz sa­natlarından hangisinden yararlanılmıştır?

A
Tecahül-i arif                        
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Hüsn-i talil
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Teşhis  
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Tenasüp
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Cinas
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Nükte yapmak için iki anlamı bulunan bir sözcü­ğün mecaz anlamını kastederek kullanma sa­natıdır.

Yukarıda söz edilen sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kinaye                  
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Teşhis            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
İntak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Tenasüp
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Hüsn-i talil
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Aşağıdaki dizelerin hangisinde kişileştirme yoktur?

A
Çukurova bayramlığın giyerken
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Şubat ayı kış yelini kovarken
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Taşlarınız bir birliğe inanır
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Rüzgar eser dallarınız atışır
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Kuşlarınız birbiriyle ötüşür
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 8

Bir okçu okuyla kartala nişan alır ve oku fırlatır. Ok kartalın tam kalbine saplanır. Kartal can çeki­şirken okun kanadındaki tüyü fark eder ve "En acı olan şey kendi silahımla vurulmam." der.

Yukarıdaki parçada hangi söz sanatı vardır?

A
İntak              
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Kinaye        
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Hüsn-i talil
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Tecahül-i arif    
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ad aktarması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Her taraf kırık dökük

Dalların boynu bükük "Kederliyiz" diyorlar

Yukarıdaki dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kişileştirme          
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Cinas
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kinaye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Tenasüp
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Hüsn-i talil
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Uçmak da konmadan kıyısız bir denizde ruh

Benzer mi böyle bir kuşa Tufan içinde Nuh

Yukarıdaki dizelerde olduğu gibi geçmişteki bir olayı anlatan sanata ne ad verilir?

A
Kinaye            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Telmih          
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Tenasüp
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
İstiare            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Kişileştirme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

Aslıma karışıp toprak olunca

Çiçek olur mezarımı süslerim

Dağlar yeşil giyer bulutlar ağlar

Gökyüzünde dalgalanır seslerim

Yukarıdaki dörtlükte aşağıdaki varlıklardan hangileri kişileştirilmiştir?

A
çiçek - dağ                    
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
dağlar - bulutlar
İpucu:
TEBRİKLER!
C
gökyüzü - toprak            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
bulutlar - çiçek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
dağlar - toprak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

"................”; söz arasında herkes tarafından bilinen bir olaya, ünlü bir kişiye, bir inanca, yaygın bir ata­sözüne işaret ederek hatırlatmaktır. Maksat şahsı, olayı ya da yeri tamamen vermek değil onlarla ilgili bir hatırlatmada bulunmaktır.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A
Telmih              
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Tenasüp
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Teşhis
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Tecahül-i arif          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Hüsn-i talil
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 13

İndim yarin bahçesine, parsellenmiş

Aşağıda açıklanan söz sanatlarından hangi­si bu dizede altı çizili sözcükte vardır?

A
Sözün beklenmedik, şaşırtıcı bir şekilde bitmesi
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Karşıt anlamlı sözcükleri bir arada kullanma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bir sözü benzetme amacı olmadan başka bir sözün yerine kullanma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Birden çok anlamlı sözün uzak anlamını da düşünerek kullanma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Bir olgunun gerçek nedenini bırakıp onu daha güzel bir nedene yorma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
13 tamamladınız.