Edebi Sanatlar – 15 (Online Test Çöz)

Edebi Sanatlar – 15 (Online Test Çöz)

Edebi Sanatlar - 15

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki dizelerin hangisinde "cinas" vardır?

A
Ağaçlar kökünden kopacak gibi
Bir türlü dinmiyor başlayan tipi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ya ümit sizsiniz
Ya da ümitsizsiniz
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Suçu yok aynaların çirkinliğimizde
Onlara şaşı bakan biziz
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Aydınlanır senin için geceler
Güneş gibi görünürsün
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Seda verip seslendi mi yaylalar
Gelin olup süslendi mi yaylalar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Çukurova bayramlığın giyerken

Çıplaklığın üzerinden soyarken

Şubat ayı kış yelini kovarken

Cennet demek sana yakışır dağlar

Bu dizelerde kişileştirilen varlıklar aşağıda­kilerin hangisinde verilmiştir?

A
Bayramlık - kış yeli
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Çukurova - cennet
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Dağlar - bayramlık
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Cennet - kış yeli
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Çukurova - şubat ayı
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 3

 Bulunmaz mı yar sana

Çünkü Ferhat'ım dersin

Şu dağları yarsana

Bu dizelerde bulunan sanatlar, aşağıdakile­rin hangisinde verilmiştir?

A
Tevriye - telmih
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Cinas - telmih
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Seci - tezat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Teşbih - cinas
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Teşbih - teşhis
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Bir yol öpemedim kara gözünden (I)

Geçilmez ki cilvesinden nazından

Nokta dudağından, (II)  şirin sözünden (III)

Kiraz dudaklımın,  (IV) inci dişlimin (V)

Yukarıda numaralanmış söz öbeklerinden hangi ikisinde "benzetme" ilgisi yoktur?

A
I. ve II.              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
I. ve III.        
İpucu:
TEBRİKLER!
C
II. ve III.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
III. ve IV.            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
III. ve V.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

I.    Karanlıktan korktuğumu bilir de uyumaz geceleri yıldızlar

II.    Ey seğiren yollar ey çağıran yollar

III.  Alem sele gitti gözüm yaşından

IV. Akşam, yine akşam, yine akşam

Bu dizelerde aşağıdaki sanatlardan hangisi yoktur?

A
Tekrir (yineleme)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Nida (seslenme)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Hüsn-i talil (güzele yorma)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Mübalağa (abartma)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Tezat (karşıtlık)
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 6

Geri dönmenin ümidiyle ey güzellik mumu

Ateş yanar gece, başında şamdanların

Bu dizelerde olduğu gibi bir olayı bilinenden farklı bir nedene yorma sanatına ne denir?

A
Kinaye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Teşhis
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Hüsn-i talil                        
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Tecahül-i arif
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Telmih
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Aşağıdakilerin hangisinde intak sanatı vardır?

A
Bir aslan "miyav" dedi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Minik fare kükredi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kediyle köpek arkadaş olmuş.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bir kuş: "Bir kedi gördüm galiba." dedi.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
O: "Her kuşun eti yenmez." diyordu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

I.    Yazılışı, söylenişi bir, anlamı ayrı iki sözün bir arada bulunması sanatıdır.

II.    Bir olayın meydana gelişini, gerçek sebebi dışında güzel bir sebebe bağlamaktır.

III.   Divan edebiyatında nesirdeki kafiyeye veri­len addır.

IV.   Konuşma kabiliyeti olmayan varlıkların konuşturulmasıdır.

Yukarıda numaralanmış cümlelerde aşağı­dakilerin hangisinden söz edilmemiştir?

A
İntak            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Tecahül-i arif        
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Cinas
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Seci    
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Hüsn-i talil
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

"Hülyana karışmasın ne şehir ne de çarşı" dizesindeki edebi sanat, aşağıdakilerin hangi­sinde vardır?

A
Gönlümü yayla yaptım Bingöl çobanlarına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yan odadan bir ince ses diyor gibi: "Gel!"
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kim benim gibi erir derdinden
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Gülleri gördükçe gönlüm bir bülbül
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Altımda bir hasır, yanda da ihtiyar çınar
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 10

Gündüz gelme gece gel

Bekle sular kararsın

Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cinas    
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Seci    
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Teşbih
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Tezat        
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Kinaye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

Karadutum, çatal karam, çingenem

Kar tanem, nur tanem, bir tanem

Bu dizelerdeki edebi sanatlar, aşağıdakiler­den hangisinde doğru verilmiştir

A
Telmih- cinas
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Teşbih - teşhis
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kapalı istiare- kinaye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Tecahül-i arif - teşbih
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Açık istiare - tekrir
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 12

Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir söz sana­tı yoktur?

A
Açıldıkça ört beni
Var olduğun bileyim
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Gözlerimin yaşları
Mermere aksa deler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Gizli sevda çekmesi
Ateşten gömlek imiş
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sevdiğim semanın güneşi, mahı
Seni seven aşık çekmez mi ahı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Tanrı emaneti yare bir selam
Götür bir tenhada ver seher yeli
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 13

Şiir elif

Şiir lam

Şiir tarifsiz kelam

Şiir sözün duası

Yukarıdaki dizelerde hangi edebi sanat vardır?

A
Teşbih
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Tecahül-i arif
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Tezat  
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Hüsn-i talil
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Teşhis
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 14

Hangi aya kapı çalsam

Satar beni gününe

Gün geceye bırakır

Gece kor yatar beni

Bu dizelerdeki "ay, gün, gece" sözcükleri ara­sındaki anlam ilişkisi, aşağıdaki sanatlardan hangisiyle adlandırılır?

A
Tenasüp
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Telmih    
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
İstiare
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Teşbih                
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Tekrir
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 15

O sabah yine maviydi gökyüzü

Başladı az sonra kuşların türküsü

Sabah rüzgarı ne bilsin ölümü

Esti durdu kırlarda keyfince

Bu dizelerde aşağıdaki edebi sanatlardan hangisi vardır?

A
İstifham    
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Teşbih
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Nida
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Teşhis  
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Mübalağa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.