Edebi Sanatlar – 16 (Online Test Çöz)

Edebi Sanatlar – 16 (Online Test Çöz)

Edebi Sanatlar - 16

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ben yürürüm Mustafa Kemal de yürür

Ben yemek yerim

Mustafa Kemal de yemek yer

Ben şiir yazarım

Mustafa Kemal devlet kurar

Yukarıdaki dizelerin tamamı düşünüldüğünde son iki dizede hangi sanata yer verilmiştir?

A
Teşhis
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Hüsn-i talil
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kinaye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Terdid
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Tariz
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Aşağıdaki dizelerden hangisi karşısında ve­rilen söz sanatına örnek olamaz?

A
Ateşten kızaran bir gül arar da
Gezer bağdan bağa çoban çeşmesi (Hüsn-i tatil)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ay zeytin ağaçlarından yere damlıyordu. (İstiare)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz (Tezat)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Onun ölümüne gökyüzü ağladı. (Teşhis)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Aşk derdiyle hoşum el çek ilacımdan tabib (Telmih)
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 3

Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde "kinaye" yoktur?

A
Sakla samanı gelir zamanı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Her koyun kendi bacağından asılır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Dost ile ye iç alışveriş etme.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Ayağını yorganına göre uzat.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Damlaya damlaya göl olur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Bir gül mahzun durup bahçede

Yanakları yorgun

Bu dizelerdeki sanat, aşağıdaki açıklamalar­dan hangisine uygundur?

A
İnsan dışındaki varlığa insan özelliği verme
İpucu:
TEBRİKLER!
B
İnsan dışındaki varlığı konuşturma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Söylediği sözün aksini kastetme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Varlığın davranışlarını bilinenden farklı bir nedene yorma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Geçmişteki bir olayı hatırlatma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Cebeci köprüsünün üstü

Karınca yuvasına benziyor

Hamallar, körler, topallar

Oturmuş nasibini bekliyor

Bu dizelerde aşağıdaki sanatlardan hangisi vardır?

A
Teşhis  
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Teşbih      
İpucu:
TEBRİKLER!
C
İntak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
İstiare
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Nida
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Şakaklarıma kar mı yağdı ne var?

Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz?

Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki söz sanatla­rından hangileri vardır?

A
İstiare - hüsn-i talil
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Kinaye - istiare
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Teşhis - hüsn-i talil
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
İstiare - tecahül-i arif
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Tenasüp - istifham
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Minnet Hüda'ya devlet-i dünya fena bulur

Baki kalır sahife-i alemde adımız

Yukarıdaki  dizelerde geçen  "Baki"  sözcüğü hem şairin adı hem de "kalıcı, ebedi" anlamın­dadır.

"Baki" sözcüğünün kullanımından doğan bu sanata ne ad verilir?

A
Cinas
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Tevriye      
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kinaye
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Seci    
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
İstiare
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Aşağıdakilerin hangisinde herhangi bir söz sanatı yoktur?

A
Bir süre bekledik onu durakta
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Bir renge bürünmüş yanıyor Marmara içten
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Oklar gibi fışkırmada her yandan ışıklar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bir pembe bulut bağrı delinmiş kanamakta
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yorgun uyuyan tekneler altında uzakta
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Yanlıştan beri, doğrudan ileri yaşıyor. Sevgiyi bilgiyi gönlünde taşıyor. Hatayı, yaftayı bir bir aşıyor.

Yukarıdaki cümlede olduğu gibi düzyazıda kullanılan uyaklara ne ad verilir?

A
Aliterasyon
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Seci      
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Cinas
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Tunç uyak        
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
İmale
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

"Eylülde melül oldu gönül, soldu da lale." dize­sinde aynı seslerin art arda sıralanmasının ortaya çıkardığı ahenkten oluşan sanata ne ad verilir?

A
Seci
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Cinas
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Telmih
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Aliterasyon
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Tekrir
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

Aşağıdakilerin hangisinde duyular arası ak­tarma söz konusudur?

A
Süzülüp akasya dallarından gün
Erir damla damla ayaklarında
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sesin perde perde genişledikçe
Solan gözlerinden yağarken gece
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sürür eteğini silik ve ince
Bir gölge bahçenin uzaklarında
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sen böyle kederden taştığın akşam
Derim dudağında şarkı ben olsam
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yalnız senin tatlı esen havanda
Kendi milli gururumu sezerim
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 12

Gözlerimden yaş akar

Bulanmış seller gibi

Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mübalağa            
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Cinas
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Teşhis
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kinaye              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Telmih
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.