Edebi Sanatlar – 2 (Online-Test Çöz)

Edebi Sanatlar – 2 (Online-Test Çöz)

Edebi Sanatlar - 2

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Yeşil ovalardan güle oynaya geçiyorduk (I) Tarlalarda başaklar altın gibi parlıyordu (II) Karşımızda zümrüt ağaçlar... (III) Şahin bakışlı zirveler... (IV) Su gibi hızla   akan an... (V)

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde benzetme yoktur?

A
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
I
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 2

Aşağıdaki dizelerin hangisinde mübalağa (abartma) söz konusudur?

A
Evimiz kutu gibi küçük bir evdi
Sarmaşıklarla balkonu örtük bir evdi
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Koyamam kargayı bülbül yerine
Çiçek açmış dikeni, gül yerine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Düğün olur Arap atlar yarışır
Bayram gelir kanlı, kinli barışır
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bu topraklar ecdadımın ocağı
Evim, köyüm hep bu yerin ocağı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yaş ilerliyor artık geçti bizden
Gün gelince biz değil miyiz ölen
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

          Koyun verdi, kuzu verdi, süt verdi

        Ekmek verdi, yemek verdi, et verdi

Bu dizelerde yapılan sanatın açıklaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A
Bir olayı güzel bir sebebe bağlayarak anlatma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Anlamca birbiriyle ilgili olan veya birbirini çağrıştıran kelimeleri birlikte kullanma
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Asıl söylenmek istenenin, sözün tersiyle belirtilmesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bir sözü veya kelimeyi iki anlama gelecek şekilde kullanma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sözü beklenmedik çarpıcı bir sonuçla bitirme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Balık besle, kuş besle; ama kin besleme!

Yukarıdaki cümlede aşağıdaki söz sanatlarından hangisi kullanılmıştır?

A
Mübalağa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Kinaye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Seci
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Teşbih
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Asonans
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

          Sen gittin yaslara büründü cihan

          Soluyor dallarda gül dertli dertli

Yukarıdaki dizelerde geçen "cihan yaslara büründü, dallarda gül soldu " sözleriyle hangi söz sanatı yapılmıştır?

A
Telmih
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Teşbih
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Tecahül-i Arif
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Hüsn-i Ta'lil
İpucu:
TEBRİKLER!
E
İntak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

 Eğer istiyorsa kalp sonunu kendi seçer.

 Yukarıdaki dizede "kalp " ifadesi benzetme ama­cı gütmeksizin "insan " yerine kullanılmıştır.

 Açıklaması ve örneği verilen bu edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mecaz-ı Mürsel (Ad aktarması)
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Teşbih (Benzetme)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
İstiare (Eğretileme)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Teşhis (Kişileştirme)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Tenasüp (Uygunluk)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

          I.    Boş çuval dik durmaz.

         II.    Güvenme varlığa, düşersin darlığa.

        III.     Zenginin horozu da yumurtlar.

        IV.    Sarımsak da acı ama evde lazım bir dişi.

Yukarıdaki atasözlerinin her birinde bir söz sanatı vardır.

Bu sanatlar sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tariz- tezat- kinaye- mecaz
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Tezat- tenasüp- kinaye- tevriye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kinaye- tezat- mübalağa- tevriye
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Mübalağa- kinaye- tezat- tariz
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Kinaye- mecaz- mübalağa- tenasüp
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

          Suya versün bağban gülzarı zahmet çekmesün

        Bir gül açılmaz yüzün tek verse bin gülzare su.

        Burada "bahçıvan, gül bahçesi, gül, su " sözcükleri birbirleriyle ilgilidir.

Buna göre şair dizelerinde hangi edebi sanatı kullanmıştır?

A
Tenasüp
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Tevriye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Telmih
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Teşbih
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Hüsn-i Ta ^ lil
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Sazlıklardan havalanan bir ördek gibi sesin

Yukarıdaki dizede görülen edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kinaye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Teşbih
İpucu:
TEBRİKLER!
C
İstiare
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
İntak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Teşhis
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Sen nirede ki güler isen nev-bahar olur

Ben nirede ki ağlar isem lalezar olur

Yukarıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerin bir arada kullanılması hangi söz sanatına örnek gösterilebilir?

A
Cinas
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Leff ü Neşr
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Aliterasyon
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Benzetme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Abartma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

En ağır işçi benim,

Gün 24 saat,

Seni düşünüyorum.

Bu dizelerde görülen söz sanatı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A
Telmih (Hatırlatma)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
İstifham (Sorulama)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Tezat (Zıtlık)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Hüsn-i Ta'lil (Güzel Sebep)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Terdid (Beklenmezlik)
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 12

Anadolu, alim değil; fakat ariftir.

Bu cümledeki en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A
İstiare
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Teşbih
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kinaye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Mecaz-ı Mürsel
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Tevriye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.