Edebi Sanatlar – 3 (Online-Test Çöz)

Edebi Sanatlar - 3

Soru 1

Bir mavi balon mudur bu yaz

İçi sevda dolu yolculuk

Bu beyitte yapılan edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tevriye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
İstiare
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Mecaz-ı Mürsel
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Telmih
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Teşbih
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 2

"Halikarnas Balıkçısı ^ nda, Bodrum balıkçılarının yaşantısını bütün yönleriyle ve bütün çıplaklığıyla bulursunuz. "

Bu cümlede "Halikarnas Balıkçısı " sözünün kullanılışına benzer bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A
Selim İleri, daha çok öykü dalında eser vermiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yusuf Hayaloğlu, çoğu şiirini bestelemiş ve okumuştur da.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Elif Şafak, günümüz yazarlarının en çok okunanlarındandır.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Murathan Mungan, yeni şiir kitabını 2007 yazı gibi çıkaracakmış.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Attila İlhan, "Maviciler" akımının kurucusuydu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

      "Nedim-i zarı bir kafir esir etmiş işitmiştim.

      Sen ol cellad-ı din ol düşmen-i iman mısın kafir. "

      Yukarıdaki beyitte sevgilisine seslenen Nedim, "İnleyen Nedim ^ i bir kafir tutsak etmiş diye işit­miştim; yoksa din celladı, o iman düşmanı olan sen misin? " diye sitemde bulunuyor.

      Buna göre şair aşağıdaki söz sanatlarından hangisine başvurmuş olur?

A
Tecahül-i Arif
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Kinaye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Mecaz-ı Mürsel
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Telmih
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
İstifham
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yalnızca benzeyen ve kendisine benzetilenle yapılan bir teşbih (yalın benzetme) vardır?

A
Dünya zindan görünüyor gözüme.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Sınıf bağırıyor, öğretmense kızıyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Altın sarısı gibi saçları ne hoştur öyle.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Adam tilki gibi kurnazdı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Deniz ölü gibi durgun bugün.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

          I.      Yeni bir ülkede yem vermek için atlarına

                Nice atlı tuğlarla kapılmış fetih rüzgarına

         II.    Bir fikir ki sıcak yarada kezzap

                Bir fikir ki beyin zarında sülük

        III.    Selamın geçiyor besbelli

                Yeşermiş telgraf telleri

        IV.    Eyüp gibi sabır ettim cefama

                Dahi gelmez misin insafa?

         V.    Acep beni sorar m ^ ola

                O kaşları keman şimdi?

Yukarıdaki numaralandırılmış ikiliklerde bulunan söz sanatları eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
TEBRİKLER!
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Bağda meyler içilir, naleler eyler neyler

Sesi çıkmaz acaba bülbül uyur mu neyler

Bu beyitte bulunan söz sanatları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Teşhis- kinaye- tariz
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Cinas- teşhis- aliterasyon
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Cinas- tecahül-i arif- kinaye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Aliterasyon- teşhis- mecaz-ı mürsel
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Mecaz-ı mürsel- tariz- kinaye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

İstiare (eğretileme), benzetme amacıyla yapılan bir mecazlaştırmadır. İstiarede ya benzeyen veya kendisine benzetilen bulunur.

Buna göre aşağıdaki dizelerin hangisinde istiare vardır?

A
Saçlarına yıldız düşmüş, koparma anne!
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Görünmez bir mezarlıktır zaman.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sırma saçlım, gül yanaklım.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Değirmen misali döner başım.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

          Ordu ^ nun dereleri

        Aksa yukarı aksa

        Vermem seni elere

        Ordu üstüme kalksa
Yukarıdaki dörtlükte altı çizili sözle yapılan edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?
A
Mübalağa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Mecaz-ı Mürsel
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Tenasüp
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Telmih
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Cinas
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

"Bir sözü gerçek anlamıyla da düşünmek mümkün iken,sözün mecaz anlamını kastetme sanatına kinaye denir.

 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kinaye yoktur?

A
Nerde bir gül bitse etrafı diken.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bu hastane, Selimiye ^ den Karacaahmet mezarlığına çıkan yolun en kestirmesi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Her zaman kapısı açıktır onun.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Adamakla mal tükenmez.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 10

        Her gününü, eğlenerek, gezip tozarak geçiren kızına annesi dönerek:

        -      Hamarat kızım, bugün bize baklava mı yapmış acaba? dedi.
 Bu diyalogda annenin kızına söylediği söz hangi sanatın çerçevesindedir?
A
Kinaye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Tariz
İpucu:
TEBRİKLER!
C
İstiare
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Tezat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Mübalağa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

"Aslanlar korkusuzca sınırlarımızı bekliyor. " cümlesinde yapılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Teşbih (Benzetme)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
İstiare (Eğretileme)
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Mübalağa (Abartma)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Telmih (Anımsatma)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Tenasüp (Uygunluk)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

Büyük bir ihracat işi için yurtdışına giden işadamı olumsuz bir sonuçla yurda döndüğünde, ortakları durumu sormuşlar:

-      Bol bol hava aldık, demiş.

Bu diyalogda görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kinaye
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Teşbih
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
İstiare
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Tezat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Tevriye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112
Geri dön

Bunları da gezebilirsin.

Tedric Söz Sanatı Nedir, Örnekleri, Artan ve Azalan Tedric…

Tedric Söz Sanatı Nedir, Örnekleri, Artan ve Azalan Tedric… “Tedriç” sözcük anlamıyla “derecelendirme” demektir. Edebiyatta …