Edebi Sanatlar – 5 (Online-Test Çöz)

Edebi Sanatlar – 5 (Online-Test Çöz)

Edebi Sanatlar - 5

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bi lodos lazım şimdi bana,

Bi kürek bi kayık.

Zulada birkaç şişe yakut,

Yer gök kırmızı.

Yukarıdaki dizelerde altı çizili sözcükte görü­len söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Teşbih
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
İstiare
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Kinaye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Cinas
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Tezat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Beni göğsünde bir gül gibi sayardı

Yar benden incinir şimdi

Yukarıdaki dizelerde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tevriye
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Tezat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Cinas
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Aliterasyon
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Kinaye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Dünya kırk kulplu kazan,

Bir kulpundan tut sen de kazan.

Bu dizelerde altı çizili sözcüklerle yapılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tevriye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Aliterasyon
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Cinas  
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Seci
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Asonans
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Selamın geçiyor besbelli

Yeşerdi telgraf telleri

Yukarıdaki dizelerde görülen söz sanatının benzeri aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A
Ekmek Leyla oldu bre dostlarım
Mecnun oldum peşi sıra giderim
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Taze elinden gülü vermez misin?
Gül gibi yahut gülüvermez misin?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sen yoksun diye bahçemde
Çiçekler açmıyor bak
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Akşam, yine akşam, yine akşam
Göllerde bu dem bir kamış olsam
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Bir ateş düştü canıma
Yararım kimseler bilmez
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Vahdedün şarabından

Bir cür'a nuş edeyin

Enel-Hak çağuruben

Dara gireyim Mevla

Bu dörtlükteki söz sanatı aşağıdakilerden hangisine örnek olabilir?

A
Telmih
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Cinas
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Nida
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Leff ü Neşr
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Tezat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Sadece benzeyen ve kendisine benzetilen iki öğeden oluşan benzetmelere "kısaltılmış benzetme (teşbih-i beliğ) " denir.

Aşağıdakilerden hangisi bu tanıma uygun bir kullanımda değildir?

A
Yurt anadır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Vakit nakittir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Mehmetçik aslandır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ülkem cennettir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Vakit değerlidir.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 7

        Prometheus'tum zincire vurulurken

        Ciğerimi kartallara yedirdim.

        Spartaküs'tüm köleliğin çığlığında,

        Aslanlara yem oldum, tükendim.

        Kör kuyuların dibinde Yusuf 'tum,

        Kerbela çölünde Hüseyin.

        Zindanlarda Cem Sultan,

        Sehpalarda Pir Sultan.

        Ve Madımak'ta otuz yedi can...

Yukarıdaki dizelerde bulunan en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tecahül-i arif
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Cinas
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Mübalağa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Telmih
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Leff ü Neşr
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

         I.     Kadın, genç kız kadar hareketliydi.

         II.    Alem sele gitti gözüm yaşından.

        III.    Eylül küsmüş, sararmış yollarda.

        IV.   Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır.

         V.   Yarimin kaşları narin bir keman gibi.

İçerdikleri söz sanatlarına göre numaralı dize­leri ikişerli gruplarsak hangisi dışta kalır?

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
TEBRİKLER!
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

          İstanbul... ey İstanbul ey!

        Acılar kraliçesi...

        Umudun ve direncin yorgun anası!

        Ve ay, çıldırmak üzere olmanın

        Çamurlu ikonası!

        "Bu dizelerde şair İstanbul' u duyan, düşünen, hareket eden bir insan kişiliğine bürümüştür. "

Böyle bir kullanım hangi söz sanatını örneklendirir?

A
İntak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Teşbih
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Teşhis
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Telmih
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
İstifham
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

"Sezai Karakoç'u okumak; Satre'i, A. Camus'u, Victor Hugo'yu, Şeyh Galip'i, M. Arabi'yi, M. Akif'i okumaktır. "

Yukarıdaki cümlede görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mecaz-ı Mürsel
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Kinaye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Teşbih
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Telmih
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Tecahül-i Arif
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

          Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini

        Yazık olmuş o güzlerden sana akan yaşlara

        Bir zamanlar sevginle ateşlenen başımı

        Dizlerinin yerine dayasaydım taşlara

Bu dörtlükte altı çizili sözde görülen edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kinaye
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Teşbih
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Tenasüp
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Cinas
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Tevriye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

Aşağıdaki dizelerin hangisinde teşhis (kişileştirme) sanatı yoktur?

A
Ben ağlarım çayır ağlar çimen ağlar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sakarya'nın sular namın söyleşir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kuşlar Kemal'im der günler günü çağrışır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Dev boyunlu morca dağlar divan durmuş bekleşir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Her geçen seni bizden parça parça götürür.
İpucu:
TEBRİKLER!
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.