Edebi Sanatlar – 6 (Online-Test Çöz)

Edebi Sanatlar – 6 (Online-Test Çöz)

Edebi Sanatlar - 6

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Yeşil ördek yayılıyor çemende

Mehdi günü doğar ahir zamanda

Yukarıdaki dizelerde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Teşbih
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Kinaye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Asonans
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Telmih
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Tevriye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Bir cefam vardı bin oldu

Aktı gözüm yaşı sel oldu

Bu dizelerde görülen edebi sanatlar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A
Teşbih- Mübalağa
İpucu:
TEBRİKLER!
B
İstiare- Kinaye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Tezat - Tecahül-i arif
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Cinas- Teşbih
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Tevriye- Kinaye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

"Mutluluk dağlar gibidir; ses verir ama kımıldamaz; bekler ki sen ona gidesin. "

Yukarıdaki cümlede hangi söz sanatlarına başvurulmuştur?

A
İstiare- teşhis
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Cinas- tezat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Hüsn-i ta ^ lil- tezat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Teşbih- istiare
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Teşbih- teşhis
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 4

Kitap, Anadolu'nun ortasındaki bu köyün sorunlarını ele alıyor.

Yukarıdaki cümlede aşağıdaki söz sanatlarından hangisi yapılmıştır?

A
Teşbih
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ad Aktarması
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Teşhis
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Telmih
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Nida
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

"Ankara BM'nin son kararına karşı gereken önlemlerin kısa bir sürede alınacağını açıkladı. " cümlesinde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tenasüp
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ad Aktarması
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Tariz
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Mübalağa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
İstiare
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Yüreğim sıcak, yüreğim soğuk, yüreğim ayaz

Bir gülsen kar yağacak bembeyaz

Bu dizelerdeki edebi sanatlar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Teşbih- Teşhis
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Tekrir- Teşbih
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Tezat- Tekrir
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Tezat- Teşhis
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Telmih- Tekrir
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

 (I) Körfezin rengini günlerce unutamadım. (II) Kı­yıdan dağları denizi seyrettim bir gün. (III) Dağlar, denizin etrafında bir duvar oluşturuyor. (IV) Yeşil, gösterişli bir kürk gibi. (V) Suyun rengi kimi yerde mavi, kimi yerde yeşil oluyor.

Bu paragrafta numaralandırılmış cümleler­den hangisi ikisinde benzetme sanatı yapılmıştır?

A
I ve II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II ve III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III ve IV
İpucu:
TEBRİKLER!
D
I ve IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
II ve V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Birçok giden memnun ki yerinden

Çok seneler geçti dönen yok seferinden

Bu dizelerde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A
İstiare (Eğretileme)
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Teşbih (Benzetme)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Telmih (Anımsatma)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Tecahül-i arif (Bilmezlikten gelme)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Teşhis (Kişileştirme)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Şişede durduğu gibi durmaz ki kafir

Tutar insana yaşamayı sevdirir

Yukarıdaki beyitte görülen edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tekrir
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Terdid
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Rücu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
İrsal-i Mesel
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Akis
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

"Yüce dağ başında siyah tül vardır. "

Yukarıdaki dizede görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Teşbih
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Mübalağa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
İstiare
İpucu:
TEBRİKLER!
D
İstifham
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Seci
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

Sabret, sabret inci tanem, bekle beni

Döneceğim mutlaka, sabret!

Bu dizelerde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tekrir- Teşbih
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Tenasüp- İstiare
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
İstiare- Tekrir
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Mecaz-ı Mürsel- Teşbih
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Tenasüp- Mecaz-ı Mürsel
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 12

Genç şairlerden biri Necip Fazıl'a bir konfe­ransta şaka yapmak ister. Kürsünün üzerine bir salatalık bırakır. Kürsüye çıkan üstat, durumu inceden sezer ve topluluğa dönerek:

 -      İçinizden biri kimliğini düşürmüş, der.

Yukarıdaki fıkrada görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mübalağa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Tariz
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Tezat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
İstiare
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Nida
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.