Edebi Sanatlar – 7 (Online-Test Çöz)

Edebi Sanatlar – 7 (Online-Test Çöz)

Edebi Sanatllar - 7

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Gördükler, cevizler, iğdelerin

Gidin bakın gölgeleri orda mı?

Yukarıdaki dizelerde kullanılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kinaye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Telmih
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Tezat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Tecahül-i Arif
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Teşbih
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Deveye, "İniş mi seversin, yokuş mu? " diye sormuşlar; "Düz başıma mı yıkıldı? " demiş.

Yukarıdaki diyalogda görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Teşbih
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Cinas
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
İntak
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Telmih
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Seci
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

"Kaçan balık büyük olur

Kaçamayan ızgara. "

Yukarıdaki dizelerde altı çizili sözcükle yapı­lan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A
İstiare
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Teşhis
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Teşbih-i Beliğ
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Cinas
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Tevriye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişileştirme yapılmıştır?

A
Her gün binlerce öykü kaydediyor Beyoğlu ^ nun kancık sokakları
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Şirket kurulurken bana da ortaklık teklif edileceğini sanmıştım.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Minicik adam, kalın sesiyle seyircinin dikkatini çekmişti.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bu küçük odaya tıkıldık, kaldık.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yüzünden düşen bin parça, gül biraz!
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

"Zavallının yüzüne kara çaldılar. " cümlesinde yapılan söz sanatı aşağıdakilerden hangi­sidir?

A
Abartma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Kinaye
İpucu:
TEBRİKLER!
C
İstiare
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Telmih
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Tariz
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Hiç korkmadım çelişkiden

Onaylanmayan ilişkiden

Ne çoğaldım övgüden

Ne azaldım yergiden

Yukarıdaki dörtlükte altı çizili kelimelerle yapılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Teşbih
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Kinaye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Tezat
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Tevriye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Cinas
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

"Aramızdan bir çınar daha devrildi. " cümlesin­deki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Teşbih-i Beliğ
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Mecaz-ı Mürsel
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Tecahül-i Arif
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Tevriye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Eğretileme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

"Dişin mi ağrıyor?

Çek kurtul.

Başın mı ağrıyor?

Bir çeyreğe iki aspirin.

Verem misin?

Üzülme onun da çaresi var,

Ölür gidersin... "

Bu dizelerde görülen edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tezat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Terdid
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Telmih
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Tariz
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Mübalağa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Her nefeste eyledik yüz bin günah

Bir günaha etmedik hiçbir gün ah

Bu dizelerde olduğu gibi, söylenişleri bir, anlamları ayrı iki sözü bir arada bulundur­ma sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cinas
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Tevriye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Hüsn-i Ta' lil
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Teşbih
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Tenasüp
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

"Doya doya sevemedim kuzumu. " cümlesin­deki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Teşbih- Beliğ
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Hüsn-i Ta'lil
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Açık eğretileme
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Kapalı eğretileme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Mecaz-ı Mürsel
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

I.    Ağlarım yadıma geldikçe gülüştüklerimiz          (Tezat)

II.    Bizim gemi martı gibi pek oynak                      (Teşbih)

III.    Çal sevdiceğim, çal güzelim, çal meleğim      (Cinas)

IV.    Bakıyorum bugün erkencisin!                         (Tariz)

V.    Bedr ^ in aslanları ancak bu kadar şanlı idi        (Telmih)

Numaralandırılmış dizelerden hangisinde parantezle gösterilen söz sanatı yanlış verilmiştir?

A
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
TEBRİKLER!
D
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

Bana kaderimin bir oyunu mu bu?

Aldı sevdiğimi, verdi zulümü

Dünyaya doymadan göçüp gideceğim

Yoksa yaşamanın kanunu mu bu?

Bu dörtlükte "şairin bildiği bir durumu bilmezlikten gelme " yoluyla yapılan söz sanatı aşa­ğıdakilerden hangisidir?

A
Rücu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
İstifham
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Hüsn-i ta'lil
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Tecahül-i arif
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Tenasüp
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.