Edebi Sanatlar – 8 (Online-Test Çöz)

Edebi Sanatlar – 8 (Online-Test Çöz)

Edebi Sanatlar - 8

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir sözü hem mecaz hem gerçek anlamını düşündürecek biçimde kullanmaya "kinaye " denir.

Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir örnek kullanılmıştır?

A
Ey kimsesizler, el veriniz kimsesizlere
Onlardır ancak el verecek kimse sizlere
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bir damla inciydi kirpiklerinde
Aşkın ıstıraplarla dolu rüyası
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bulmadım dünyada gönüle mekan
Nerde bir gül bitse etrafı diken
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Ne içindeyim zamanın
Ne de büsbütün dışında
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ve günlerden bir gün, bir sabah erken
Kuşluk vaktinde, bülbüller öterken
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

        Deniz beni bekliyor.

        Yavuklum, sokaklar

        Beni bekliyor.

        Ben adımı kazıyorum

        Yaz gölünde geyik gibi

        Yüzen ağaca.

Bu dizelerde ağır basan edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A
Asonans
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Teşhis
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Seci
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
İntak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Tecahül-i Arif
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Yarın dudağından getirilmiş

Bir katre alevdir bu karanfil

Bu dizelerde görülen söz sanatları hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A
Güzel benzetme- Tenasüp
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Benzetme- Tevriye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Tenasüp- Tezat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Güzel benzetme- Aliterasyon
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Benzetme- Tenasüp
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Rengin uçmuş nen var sunam, ak sunam

Söyle bana, emret, sana can sunam

Bu iki dizede geçen "sunam " sözcükleri arasında hangi söz sanatı vardır?

A
Benzetme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Abartma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Tevriye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Telmih
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Cinas
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 5

"Tatilde onunla yaşadıklarım bir rüya gibiydi. "

Yukarıdaki cümlede yapılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A
İstiare
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Teşbih
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Tezat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kinaye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Tevriye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Aşağıdakilerin hangisinde teşhis sanatı yapılmamıştır?

A
Tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamış.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Camekandaki kitap beni al diye gözlerimin içine bakıyordu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Koca şehirde ışıklar dans ediyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Her yokuşun bir inişi vardır diyorlar.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Uyanan bir düşünce bir daha kolay kolay uyuyamaz.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Eskici dükkanındaki asma saat,

Çelik bir şal atmış omuzlarına.

Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi kullanılmıştır?

A
Benzetme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Abartma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Hüsn-i Ta'lil
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Cinas
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Teşhis
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 8

Ey name sen ol mah-likeden mı gelirsin

Ey hüdhad-ı ümmid Saba'dan mı gelirsin

dizelerinde "Saba " melikesi Belkıs ile Süleyman kıssası hatırlatılmıştır.

Örneği ve açıklaması verilen bu edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A
Telmih
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Tenasüp
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Tevriye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
İstiare
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
İstifham
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

"Murathan Mungan, günümüz edebiyatının güçlü kalemlerindendir. " cümlesinde hangi söz sanatı vardır?

A
Kinaye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Tevriye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Tecahül-i Arif
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Mecaz-ı Mürsel
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Seci
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

        Bugün keyfim yok

        Karnım da aç değil idi

        Bir çeyrek inekle

        İki kasa ekmek yiyebildim

        Bu dörtlük halk arasında söylenen anonim bir söyleyiştir.

Yukarıdaki dizelerde ağır basan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mübalağa
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Telmih
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Tenasüp
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Asonans
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Leff ü Neşr
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

Kani ol gül gülerek geldiği demler şimdi

Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz

Bu beytin birinci ve ikinci dizesinde görülen edebi sanatlar aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A
Teşbih- Tezat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Tevriye- Aliterasyon
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
İstiare- Tezat
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Teşbih- İstiare
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
İstiare- Teşbih
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
11 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.