Edebi Sanatlar – 6

EDEBİ SANATLAR – 6

1.     Yeşil ördek yayılıyor çemende

Mehdi günü doğar ahir zamanda

Yukarıdaki dizelerde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Teşbih

B)    Kinaye

C)    Assonans

D)    Telmih

E)    Tevriye

 

2.     Şişede durduğu gibi durmaz ki kâfir

Tutar insana yaşamayı sevdirir

Yukarıdaki beyitte görülen edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Tekrir

B)    Terdid

C)    Rücu

D)    İrsal-i Mesel

E)    Akis

 

3.     Genç şairlerden biri Necip Fazıl’a bir konfe­ransta şaka yapmak ister. Kürsünün üzerine bir salatalık bırakır. Kürsüye çıkan üstat, durumu inceden sezer ve topluluğa dönerek:

–      İçinizden biri kimliğini düşürmüş, der.

Yukarıdaki fıkrada görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Mübalağa

B)    Tariz

C)    Tezat

D)    İstiare

E)    Nida

 

4.     “Mutluluk dağlar gibidir; ses verir ama kımıldamaz; bekler ki sen ona gidesin.”

Yukarıdaki cümlede hangi söz sanatlarına başvurulmuştur?

A)    İstiare – teşhis

B)    Cinas – tezat

C)    Hüsn-i ta’lil – tezat

D)    Teşbih – istiare

E)    Teşbih – teşhis

 

5.     Birçok giden memnun ki yerinden

Çok seneler geçti dönen yok seferinden

Bu dizelerde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    İstiare (Eğretileme)

B)    Teşbih (Benzetme)

C)    Telmih (Anımsatma)

D)    Tecahül-i arif (Bilmezlikten gelme)

E)    Teşhis (Kişileştirme)

 

6.     Bir cefam vardı bin oldu

Aktı gözüm yaşı sel oldu

Bu dizelerde görülen edebi sanatlar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A)    Teşbih – Mübalağa

B)    İstiare – Kinaye

C)    Tezat – Tecahül-i arif

D)    Cinas – Teşbih

E)    Tevriye – Kinaye

 

7.     “Yüce dağ başında siyah tül vardır.”

Yukarıdaki dizede görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Teşbih

B)    Mübalağa

C)    İstiare

D)    İstifham

E)    Seci

8.     Sabret, sabret inci tanem, bekle beni

Döneceğim mutlaka, sabret!

Bu dizelerde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Tekrir – Teşbih

B)    Tenasüp – İstiare

C)    İstiare – Tekrir

D)    Mecaz-ı Mürsel – Teşbih

E)    Tenasüp – Mecaz-ı Mürsel

 

9.     (I) Körfezin rengini günlerce unutamadım. (II) Kı­yıdan dağları denizi seyrettim bir gün. (III) Dağlar, denizin etrafında bir duvar oluşturuyor. (IV) Yeşil, gösterişli bir kürk gibi. (V) Suyun rengi kimi yerde mavi, kimi yerde yeşil oluyor.

Bu paragrafta numaralandırılmış cümleler­den hangisi ikisinde benzetme sanatı yapılmıştır?

A) I ve II                          B) II ve III

C) III ve IV                       D) I ve IV

E) II ve V

 

10.   Kitap, Anadolu’nun ortasındaki bu köyün sorunlarını ele alıyor.

Yukarıdaki cümlede aşağıdaki söz sanatlarından hangisi yapılmıştır?

A)    Teşbih

B)    Ad Aktarması

C)    Teşhis

D)    Telmih

E)    Nida

 

11.   Yüreğim sıcak, yüreğim soğuk, yüreğim ayaz

Bir gülsen kar yağacak bembeyaz

Bu dizelerdeki edebi sanatlar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)    Teşbih – Teşhis

B)    Tekrir – Teşbih

C)    Tezat – Tekrir

D)    Tezat – Teşhis

E)    Telmih – Tekrir

 

12.   “Ankara BM’nin son kararına karşı gereken önlemlerin kısa bir sürede alınacağını açıkladı.” cümlesinde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Mübalağa

B)    Tariz

C)    Ad Aktarması

D)    Tenasüp

E)    İstiare

CEVAPLAR

1 D

2 B

3 B

4 E

5 A

6 A

7 C

8 E

9 C

10 B

11 C

12 C

Bunları da gezebilirsin.

Anlatım Teknikleri (Açıklama, Tartışma, Betimleme, Öyküleme) Örnekler

ANLATIM TEKNİKLERİ Bir yazıda iletilmek istenen mesaja ve o yazının türü­ne göre çeşitli anlatım biçimleri …