Edebi Sanatlar – 5

EDEBİ SANATLAR – 5

1.     Selamın geçiyor besbelli

Yeşerdi telgraf telleri

Yukarıdaki dizelerde görülen söz sanatının benzeri aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A)    Ekmek Leyla oldu bre dostlarım

Mecnun oldum peşi sıra giderim

B)    Taze elinden gülü vermez misin?

Gül gibi yahut gülüvermez misin?

C)    Sen yoksun diye bahçemde

Çiçekler açmıyor bak

D)    Akşam, yine akşam, yine akşam

Göllerde bu dem bir kamış olsam

E)    Bir ateş düştü canıma

Yararım kimseler bilmez

 

2.     Beni göğsünde bir gül gibi sayardı

Yar benden incinir şimdi

Yukarıdaki dizelerde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Tevriye

B)    Tezat

C)    Cinas

D)    Aliterasyon

E)    Kinaye

 

3.     Sadece benzeyen ve kendisine benzetilen iki öğeden oluşan benzetmelere “kısaltılmış benzetme (teşbih-i beliğ)” denir.

Aşağıdakilerden hangisi bu tanıma uygun bir kullanımda değildir?

A)    Yurt anadır.

B)    Vakit nakittir.

C)    Mehmetçik aslandır.

D)    Ülkem cennettir.

E)    Vakit değerlidir.

 

4.       I.    Kadın, genç kız kadar hareketliydi.

II.    Alem sele gitti gözüm yaşından.

III.    Eylül küsmüş, sararmış yollarda.

IV.    Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır.

V.    Yarimin kaşları narin bir keman gibi.

İçerdikleri söz sanatlarına göre numaralı dize­leri ikişerli gruplarsak hangisi dışta kalır?

A) V          B) IV          C) III          D) II         E) I

 

5.     Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini

Yazık olmuş o güzlerden sana akan yaşlara

Bir zamanlar sevginle ateşlenen başımı

Dizlerinin yerine dayasaydım taşlara

Bu dörtlükte altı çizili sözde görülen edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Kinaye

B)    Teşbih

C)    Tenasüp

D)    Cinas

E)    Tevriye

 

6.     “Sezai Karakoç’u okumak; Satre’i, A. Camus’u, Victor Hugo’yu, Şeyh Galip’i, M. Arabi’yi, M. Akif’i okumaktır.”

Yukarıdaki cümlede görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Mecaz-ı Mürsel

B)    Kinaye

C)    Teşbih

D)    Telmih

E)    Tecahül-i Arif

7.     İstanbul… ey İstanbul ey!

Acılar kraliçesi…

Umudun ve direncin yorgun anası!

Ve ay, çıldırmak üzere olmanın

Çamurlu ikonası!

“Bu dizelerde şair İstanbul’u duyan, düşünen, hareket eden bir insan kişiliğine bürümüştür.”

Böyle bir kullanım hangi söz sanatını örneklendirir?

A) İntak

B) Teşbih

C) Teşhis

D) Telmih

E) İstifham

8.     Prometheus’tum zincire vurulurken

Ciğerimi kartallara yedirdim.

Spartaküs’tüm köleliğin çığlığında,

Aslanlara yem oldum, tükendim.

Kör kuyuların dibinde Yusuf’tum,

Kerbela çölünde Hüseyin.

Zindanlarda Cem Sultan,

Sehpalarda Pir Sultan.

Ve Madımak’ta otuz yedi can…

Yukarıdaki dizelerde bulunan en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tecahül-i arif

B) Cinas

C) Mübalağa

D) Telmih

E) Leff ü Neşr

 

9.     Dünya kırk kulplu kazan,

Bir kulpundan tut sen de kazan.

Bu dizelerde altı çizili sözcüklerle yapılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tevriye

B) Aliterasyon

C) Cinas

D) Seci

E) Asonans

 

10.   Vahdedün şarabından

Bir cür’a nûş edeyin

Enel-Hak çağuruben

Dara gireyim Mevla

Bu dörtlükteki söz sanatı aşağıdakilerden hangisine örnek olabilir?

A) Telmih

B) Cinas

C) Leff ü Neşr

D) Nida

E) Tezat

 

11.   Bi lodos lazım şimdi bana,

bi kürek bi kayık.

Zulada birkaç şişe yakut,

yer gök kırmızı.

Yukarıdaki dizelerde altı çizili sözcükte görü­len söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teşbih

B) İstiare

C) Kinaye

D) Cinas

E) Tezat

12.   Aşağıdaki dizelerin hangisinde teşhis (kişileştirme) sanatı yoktur?

A)    Ben ağlarım çayır ağlar çimen ağlar.

B)    Sakarya’nın sular nâmın söyleşir.

C)    Kuşlar Kemal’im der günler günü çağrışır.

D)    Dev boyunlu morca dağlar divan durmuş bekleşir.

E)    Her geçen seni bizden parça parça götürür.

CEVAPLAR

1 C

2 A

3 E

4 C

5 A

6 A

7 C

8 D

9 C

10 A

11 B

12 E