Edebi Sanatlar – 4

EDEBİ SANATLAR – 4

1.     Sarp, engebeli bir yoldan geçerek köye vardık. (I) Köyün girişinde masum köylüler karşıladı bizi. (II) Yüzleri güneşin etkisiyle kavrulmuş, kararmıştı. (III) Hepsi sanki birer abideydiler. (IV) Abideleri dikilesi, çilekeş, yalnızlığın türküsünü söyleyen köylüler… (V)

Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir teşbihten söz edilebilir?

A) V          B) IV          C) III          D) II         E) I

2.     Sen beni bırakıp gidince

Bulutlar ağladı.

Bu dizelerde görülen edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Hüsn-i ta’lil

B)    Mecaz-ı mürsel

C)    Kinaye

D)    Tecahül-i arif

E)    Telmih

 

3.     Hani her şeyindim ben senin

Hani kor dudaklındım

Hani kırlarda açan çiçektim

Vazgeçilmezdim.

Bu dizelerde bulunan söz sanatları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A)    İstiare – tezat

B)    Teşbih-i beliğ – tekrir

C)    Tekrir – istiare

D)    Kinaye – tezat

E)    Mübalağa – teşbih-i beliğ

4.     Ucuza yaşamalısın hayatı

Uğraşmasız, kolay

Atın ardından gider bil

Büyürken tay.

Yukarıdaki dörtlükte görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Teşbih

B)    İstiare

C)    Tezat

D)    Tevriye

E)    Kinaye

 

5.     Bulutlar ağlıyor güneş yüzünü asmış

Kelebekler kederli, kuşlar ağaca küsmüş

Yukarıdaki dizelerde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Teşhis

B)    İntak

C)    Teşbih

D)    İstiare

E)    Tezat

 

6.     Uzun ince bir yoldayım

Gidiyorum gündüz gece

Yukarıdaki dizelerde bulunan söz sanatları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

I. dize   II. dize

A)    Kapalı istiare        Tezat

B)    Teşbih                  Tekrir

C)    Hüsn-i ta’lil          Cinas

D)    Açık istiare           Tezat

E)    Kinaye                  Tevriye

7.     Kaş, Muğla’nın bir incisi. (I) Şimdiye dek gör­düğüm en harikulade yer. (II) Uzun, sarp geçit­lerden, dağların sırtlarından geçerken içinize iş­lenen o görüntü sizi alıp götürebilir. (III) Evet, evet bu konuda size kefilim. (IV) İsterseniz he­men bir yolcu bileti, birkaç giyecek şey, biraz da para alın ve kendinizi Kaş’a teslim edin; çünkü Kaş’tan size davet var. (V)

Bu paragrafta numaralandırılmış yerlerin hangisinde teşbih, hangisinde teşhis sanatı yapılmıştır?

Teşbih   Teşhis

A)        III                   II

B)         II                   V

C)         V                   II

D)         I                    V

E)         II                    I

8.     Neşesi kalmadı adanın, denizin tadı yok artık

“Biz Heybeli’de bir gece mehtaba çıkardık”

Bu dizelerde görülen en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Teşbih

B)     İstiare

C)    Telmih

D)Kinaye

E)    Tezat

9.     “Halk ne düşünürse düşünsün, Ankara’nın ne düşündüğü önemlidir.” cümlesindeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Tevriye

B)    Kinaye

C)    Telmih

D)    Mecaz-ı mürsel

E)    Tezat

10.   Bir gün bana: “Amin Maalouf’u okumayı ne zaman bırakacaksın?” deseler, sanırım o beni bıraktığı zaman derim.

Bu cümlede görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Kinaye

B)    Teşbih

C)    Ad aktarması

D)    İstiare

E)    Tezat

11.   Misafir gelse mutluluk da gelir.

Yukarıdaki atasözünde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Teşbih

B)     Tenasüp

C)    Hüsn-i Ta’lil

D)    Cinas

E)    İstiare

 

12.   Hayata sıfırdan başladı

Daha sıfır, daha sıfır

Şimdi çok sıfırlı bir hesabın sahibi

Hâlâ sıfır

Yukarıdaki dörtlükte görülen en belirgin edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Teşhis

B)    Tekrir

C)    Mecaz-ı Mürsel

D)    Telmih

E)    Tezat

CEVAPLAR

1 B

2 A

3 C

4 E

5 A

6 D

7 D

8 C

9 D

10 C

11 C

12 B