Edebi Sanatlar – 8

EDEBİ SANATLAR – 8

1.     Bir sözü hem mecaz hem gerçek anlamını düşündürecek biçimde kullanmaya “kinaye” denir.

Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir örnek kullanılmıştır?

A)    Ey kimsesizler, el veriniz kimsesizlere

Onlardır ancak el verecek kimse sizlere

B)    Bir damla inciydi kirpiklerinde

Aşkın ıstıraplarla dolu rüyası

C)    Bulmadım dünyada gönüle mekan

Nerde bir gül bitse etrafı diken

D)    Ne içindeyim zamanın

Ne de büsbütün dışında

E)    Ve günlerden bir gün, bir sabah erken

Kuşluk vaktinde, bülbüller öterken

 

2.     Eskici dükkanındaki asma saat,

Çelik bir şal atmış omuzlarına.

Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi kullanılmıştır?

A) Benzetme                  B) Abartma

C) Hüsn-i Ta’lil                               D) Cinas

E) Teşhis

 

3.     Aşağıdaki edebi sanatlardan hangisi için kullanılan örnek dize yanlıştır?

Edebi sanat Örnek cümle
A) Hüsn-i Ta’lil O kadar çaldı ki yürekten; türküler aşındırdı kavalı.
B) Akis Senin aşkın ateştir, ateşin gül bahçesi.
C) Kinaye Gül, dikensiz olmaz.
D) Aliterasyon Kara bağrım kar altında kütür kütür kütüler.
E) Tezat Ne zeki çocuk; on yaşında okumayı söktü.

 

4.     Yarın dudağından getirilmiş

Bir katre alevdir bu karanfil

Bu dizelerde görülen söz sanatları hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A)    Güzel benzetme – Tenasüp

B)    Benzetme – Tevriye

C)    Tenasüp – Tezat

D)    Güzel benzetme – Aliterasyon

E)    Benzetme – Tenasüp

 

5.     Rengin uçmuş nen var sunam, ak sunam

Söyle bana, emret, sana can sunam

Bu iki dizede geçen “sunam” sözcükleri arasında hangi söz sanatı vardır?

A)    Benzetme

B)    Abartma

C)    Tevriye

D)    Telmih

E)    Cinas

 

6.     Ey name sen ol mah-likeden mı gelirsin

Ey hüdhâd-ı ümmid Saba’dan mı gelirsin

dizelerinde “Saba” melikesi Belkıs ile Süleyman kıssası hatırlatılmıştır.

Örneği ve açıklaması verilen bu edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Telmih

B)    Tenasüp

C)    Tevriye

D)    İstiare

E)    İstifham

 

 

7.     Bugün keyfim yok

Karnım da aç değil idi

Bir çeyrek inekle

İki kasa ekmek yiyebildim

Bu dörtlük halk arasında söylenen anonim bir söyleyiştir.

Yukarıdaki dizelerde ağır basan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Mübalağa

B)    Telmih

C)    Tenasüp

D)    Asonans

E)    Leff ü Neşr

 

8.     Kani ol gül gülerek geldiği demler şimdi

Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz

Bu beytin birinci ve ikinci dizesinde görülen edebi sanatlar aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A)    Teşbih – Tezat

B)    Tevriye – Aliterasyon

C)    İstiare – Tezat

D)    Teşbih – İstiare

E)    İstiare – Teşbih

 

9.     Deniz beni bekliyor.

Yavuklum, sokaklar

Beni bekliyor.

Ben adımı kazıyorum

Yaz gölünde geyik gibi

Yüzen ağaca.

Bu dizelerde ağır basan edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A)    İntak

B)    Seci

C)    Teşhis

D)    Asonans

E)    Tecahül-i Arif

 

10.   “Murathan Mungan, günümüz edebiyatının güçlü kalemlerindendir.” cümlesinde hangi söz sanatı vardır?

A)    Kinaye

B)    Tevriye

C)    Tecahül-i Arif

D)    Mecaz-ı Mürsel

E)    Seci

 

11.   “Tatilde onunla yaşadıklarım bir rüya gibiydi.”

Yukarıdaki cümlede yapılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    İstiare

B)    Teşbih

C)    Tezat

D)    Kinaye

E)    Tevriye

 

12.   Aşağıdakilerin hangisinde teşhis sanatı yapılmamıştır?

A)    Tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamış.

B)    Camekandaki kitap beni al diye gözlerimin içine bakıyordu.

C)    Koca şehirde ışıklar dans ediyor.

D)    Her yokuşun bir inişi vardır diyorlar.

E)    Uyanan bir düşünce bir daha kolay kolay uyuyamaz.

CEVAPLAR

1 C

2 E

3 E

4 A

5 E

6 A

7 A

8 C

9 C

10 D

11 B

12 D

 

Bunları da gezebilirsin.

Anlatım Teknikleri (Açıklama, Tartışma, Betimleme, Öyküleme) Örnekler

ANLATIM TEKNİKLERİ Bir yazıda iletilmek istenen mesaja ve o yazının türü­ne göre çeşitli anlatım biçimleri …