Edebiyat ile Halk Bilimi İlişkisi

Edebiyat ile Halk Bilimi İlişkisi

  • Halk bilimine folklor da denir.
  • Toplumun geleneklerini, göreneklerini, inançlarını, edebî ürünleri­ni inceleyen bilim dalına “halk bilimi” denir.
  • Halk bilimi bir ülkede yaşayan halkın kültür ürünlerini, gelenekle­rini, törelerini, inançlarını, müziğini, oyunlarını, masallarını, efsa­nelerini, halk kimliğini inceler.
  • Edebi metinlerde ise halk biliminin konusu olan bu öğelere dair ipuçları bulunur.
  • Halk bilimi halkın ortak ürünlerini kapsar. Bunlar: masal, ninni, tekerleme, destan vb.