Kültürü Oluşturan Unsurlar Nelerdir?

KÜLTÜRÜ OLUŞTURAN UNSURLAR

Dil: Kültür unsurlarının başında gelir, kültüre ait bütün unsurları bün­yesinde barındırır. Her millet yaşayışını dile yansıtır ve kültür öğeleri dil aracılığı ile yansıtılır.

Din: İnanışların milletlerin yaşamındaki etkisi açıktır. Bu sebeple din de kültürü oluşturan önemli unsurlardandır.

Gelenek-Görenek: Yazılı olmayan kanunlar, toplumun yaşayışı üze­rinde etkilidir. İnsanların davranışlarını düzenler. Her toplum kendi gelenek-göreneklerine göre bir yaşam tarzı oluşturur. Bu da kültürün bir parçası olur.

Sanat: Bir milletin güzeli bulma ve yaratma çabası olarak (resim, heykel, müzik, edebiyat vb.) ortaya çıkar.

Dünya Görüşü: Bir milletin fertleri ortak bir tutum, zihniyet ve davra­nış bakımından ortak özellik gösterir. Bu ortak tutum ve davranışlar milletin ortak dünya görüşünü meydana getirir.

Tarih: Bir milletin ortak yaşanmışlıklarıdır. İnsanlar arasında kader birliğini temsil eder.