Edebiyatın Diğer Bilimlerle İlişkisi

 EDEBİYATIN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ

Edebiyat, insanların duygu, düşünce ve hayallerini, İlgilerini konu alır. Bu açıdan edebiyatın diğer bilimlerle yakın bir ilişkisi vardır. Çünkü diğer bilimlerde de düşünme, hayal etme, ilgi duyma gibi kavramlar söz konusudur. Edebiyatın özellikle psikoloji, sosyoloji, tarih, felsefe bilim dallarıyla çok yakın ilişkisi vardır.
Tarih: Geçmişteki olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her milletin kurduğu medeniyetleri, kendi iç sorunlarını inceleyen bilim dalıdır.
Sosyoloji: Toplumun oluşum, işleyiş ve gelişim yasalarını inceleyen bilim dalıdır.
Felsefe: Varlığın ve bilginin kaynağını araştıran bilim dalıdır.
Psikoloji: Bir grubu, bir bireyi belirleyen hareket etme, düşünme, duygulanma biçimlerinin bütününü İnceleyen bilim dalıdır.
Matematik: Aritmetik, cebir, geometri gibi sayı ve ölçü temeline dayanarak niceliklerin Özelliklerini İnceleyen bilim dalıdır.
Fizik: Maddenin kimyasal yapısındaki değişiklikler dışında genel veya geçici yasalara bağlı, deneysel olarak araştınlabilen, ölçülebilen, matematiksel olarak tanımlanabilen madde ve enerji olgularıyla uğraşan bilim dalıdır.
Kimya: Maddelerin temel yapılarını, birleşimlerini, dönüşümlerini, çözümleme, birleşim ve üretim yöntemlerini inceleyen bilim dalıdır.
Tıp: Hastalıkları iyileştirmek, hafifletmek veya önlemek amacıyla yapılan teknik ve bilimsel çalışmaları konu alan bilim dalıdır.
Edebiyatın bütün bu bilim dallanyla az ya da çok ilişkisi vardır. Örneğin, bir edebiyat araştırmacısı incelediği bir eseri tam olarak anlayabilmek için yazarın ruh hâlini kavraması gerekir. Bunun için de psikolojiden yararlanır. Yine toplumsal bir konuda yazılmış bir romanı incelerken sosyolojiden, tarihî bir nitelik taşıyan edebi eserleri ve edebi kişilikleri incelerken de tarihten yararlanır.