Edebiyatın Diğer Bilimlerle İlişkisi – Konu Anlatımı

EDEBİYATIN DİĞER BİLİM DALLARIYLA İLİŞKİSİ

Güzel sanatların bir dalı olan edebiyatın diğer bilim dallarıyla ilişkisi vardır. Bir sanatçının ortaya koyduğu eser psikoloji, sosyoloji, felsefe ve tarih vb. bilimlerle ilgili olabilir. Sanatçı sosyal bir çevre içerisinde yaşar; eserini ortaya koyarken de bu çevreden etkilenir. Ele aldığı eserde kişisel duygu, düşünce ve izlenimlerini anlattığı gibi toplumun gelenek, görenek, inanç gibi değerlerini de ele alabilir.

Bir sanatçının yaşamı da ortaya konan eser kadar önemlidir. Örneğin Reşat Nuri Güntekin’in “Çalıkuşu” adlı romanı incelenirken; yazarın içinde bulunduğu ruhsal durumu belirlerken psikolojiden, sanatçının yetiştiği sosyal çevreyi incelerken sosyolojiden; yazarın etkilendiği akımları ve dünya görüşünü belirlerken felsefeden, eserin yazıldığı dönemi incelerken de tarih biliminden yararlanılır.

Bir edebî eserin değişik bilim dallarından yararlanması edebî esere bilimsel bir eser niteliği kazandırmaz, unutmaaa!. Çünkü edebî eser her türlü insan etkinliğinden, doğal varlık ve görünüşten faydalanır. Bu nedenle bilim dallarıyla edebî eser arasındaki farklılık güzel sanatlara özgü gerçeklik tarzında, ifade şeklinde ve yorumlama biçimindedir.

Edebiyatın diğer bilimlerden yararlanmasının sebebi, işlenen konunun tam anlamıyla eksiksiz bir biçimde işlenmesi için gereklidir.

Matematik şiirinde matematik biliminin terimleri kullanılmıştı. Bu terimlerin kullanılması şiire bilimsellik mi kattı? Hayır, sadece bu terimleri kullanarak  şair kendi duygu ve düşüncelerini dile getirmiştir. Yani,  edebi eserler diğer bilimlerin verilerinden ve terimlerinden yararlanır ama bu aldığı bilgileri sanata dönüştürerek, kurgulayarak ortaya koyar.