Ekspresyonizm (Dışavurumculuk) Temsilcileri ve Eserleri-Dünya Edebiyatı

J. Joyce: Finnegen Akşamları
O’Neil Kara Ağaçlar Altında, Milyonlarca Mark, Araya Giren Oyun
Kafka: Değişim(Dönüşüm), Dava, Şato
Eliot:

Katedralde Cinayet, Çorak Ülke, Kokteyl

Parti