Empersyonizm,Sürrealizm,Fütürizm, Egzistansiyalizm Temsilcileri ve Eserleri -Dünya Edebiyatı

Empersyonizm (İzlenimcilik)

Verlaine: İyi Şarkı, Sözsüz Romanlar
Rimbaud: Cehennemde Bir Mevsim
Rilke: Altıncı Ağıt, Ağır Saat
Joyce: Sanatçının Bir Genç Adam Olarak Portresi

Sürrealizm (Gerçeküstücülük)

Breton: Sürrealizmin Manifestosu
Eluard: Yalnız Değilim
Aragon: Elsa’nın Gözleri
Apolnarie: Çürüyen Sihirbaz, Katledilmiş Şair, Alkol

Fütürizm (Gelecekçilik)

Marinetti: Mafanko Le Futuriste
Mayakovski: Pantolonlu Bulut

Egzistansiyalizm (Varoluşçuluk)

Sartre: Duvar, Bunaltı, Saygılı Yosma, Kirli Eller
Camus: Veba, Yabancı, Başkaldıran İnsan
Faulkner: Tapınak, Ben Ölürken
Gide: Dar Kapı, Kalpazanlar, Türk Marşı
Nietzche: Böyle Buyurdu Zerdüşt