Empresyonizm, Empresyonizmin Özellikleri, Empresyonizm Temsilcileri

Empresyonizm, Empresyonizmin Özellikleri, Empresyonizm Temsilcileri

  • Dilimize “izlenimcilik” olarak çevrilen bu akım, asıl etkisini resimde göstermekle birlikte edebiyat ve müzik sanatında da etkili olmuştur.
  • Sembolizmin bir aşaması olarak kabul edilir.
  • Onlara göre duyular, nesnel gerçekliğin, dış doğanın olduğu gibi algılanmasını engeller.
  • Sanatçıların anlattıkları, dış dünya ve gerçeğin hayallerle süslenmiş izlenimleridir.
  • Empresyonistler, insanın çevresini saran evrene ve sosyal çevreye ilgisiz kalmışlar, kendi iç dünyalarını anlatmaya çalışmışlardır. Bu nedenle “sanat eseri, onu yaratanın kişiliğini belirtir” düşüncesi öne çıkmıştır.

Temsilcileri: J. Joyce, R. M, Rilke, T.S. Elıot. Türk Edebiyatı’nda Ahmet Haşim‘in şiirlerinde bu akımın izleri görülür.