Sürrealizm (Gerçeküstücülük),Sürrealizmin Özellikleri, Sürrealizmin Temsilcileri

Sürrealizm (Gerçeküstücülük),Sürrealizmin Özellikleri, Sürrealizmin Temsilcileri

 • Gerçeküstücülük” anlamına gelir.
 • Avrupa’da I. Dünya Savaşının yarattığı yıkım insanları gerçeklerden kaçmaya zorlamıştır.
 • Sanatçılar, bilinçaltına sığınmışlar, törelere ve geleneklere karşı çıkmışlardır.
 • Akımın temelinde S. Freud’un insanın bilinçaltına yönelik görüşleri yatar. S. Freud’a göre insan. “akıl”la “alışılmış”la davranışlarını sınırlar ve gerçekliğini ortaya koyamaz. Bunun için, insanın akıl ve mantığın denetiminden kurtulduğu rüya hali ele alınmalıdır.
 • Sürrealistler de bilinçaltının karanlık ve karmaşık dünyasını sanata yansıtmak istemiştir.
 • Akımın ilkelerini A. Breton, “Birinci Sürrealizm Monfestosu” adı altında açıklamıştır.
 • Bu akımda bilinç ve akıl değil, bilinçaltı temel alınmıştır.
 • Gelenek, görenek ve törelerden, bunların sınırlayıcılığından kaçınılmıştır.
 • Dil ve anlatımda anlaşılır olmaktan uzak durulmuş, üslup özentisinden kaçınılmıştır.
 • Akıl ve mantıkla şiirin bulunmadığına inanılmış, imajlarda “olmazlar olur” yapılmıştır.
 • Bilinç durumundan çıkmak amaçlanmıştır.
 • Gülmenin insanı ikiyüzlülükten kurtaracağı inancıyla, mizaha ve espriye önem verilmiştir.

Temsilcileri: A. Breton, R Eluard, L. Aragon.

Bu akım Türk edebiyatında özellikle, İkinci Yeniciler olarak bilinen şairler üzerinde etkili olmuştur.