Egzistansiyalizm(Varoluşçuluk), Egzistansiyalizm Özellikleri,Egzistansiyalizm Temsilcileri

Egzistansiyalizm(Varoluşçuluk), Egzistansiyalizm Özellikleri, Egzistansiyalizm Temsilcileri

  • Dilimize “varoluşçuluk” olarak çevrilmiştir.
  • Var olmanın özden önce geldiğini ileri süren bu akımın tarihsel kökleri oldukça eskilere, ilk çağ Yunan felsefesine kadar gider.
  • Temelinde, insanın kendi varlığını, kendisinin yarattığını ileri süren bir öğreti vardır.
  • İnsan kendi özünü oluştururken yalnızdır ve özgürdür.
  • Bu süreç seçeneklerle doludur. Bu seçme durumu ona sorumluluklar yükler, bu da kişiyi bunalıma düşürür.
  • II. Dünya Savaşı yıllarında tüm değer yargıları altüst olmuş, insan yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Akımın ortaya çıkışında bu atmosfer etkili olmuştur.
  • Bu akımda insana büyük değer verilmiş, haksızlıklardan herkes sorumlu tutulmuştur. Böylece akım toplumcu bir nitelik kazanmıştır.

Temsilcileri: J. P Sartre, A. Camus, A. Gide, W. Faulkner, A. Malraux, S. de Beauvoir.

Türk Edebiyatında Melih Cevdet Anday‘ın kimi ürünlerinde bu akımın etkisi görülür.