Röportaj ve Özellikleri

RÖPORTAJ: 

Röportaj, gazete ve dergilerde (günümüzde televizyon ve radyolarda, in­ternet ortamında) yayımlanan öğretici boyutlu yazılardır. 

RÖPORTAJIN ÖZELLİKLERİ

1.   Bir olayı, bir durumu, bir doğruyu ya da gerçeği, araştırma, inceleme, gezip görme yoluyla ya da soruşturma yöntemiyle yansıtır.

2.   Röportajda bütün anlatım biçimlerinden (açıklama, tartışma, öyküleme, betimleme) yararlanılır.

3.   Sanatsal nitelik taşımasıyla birlikte gezip görmeye, inceleme ve araştırmaya da dayanır.

4.   Röportaj, tek bir yazıdan oluşabileceği gibi, aynı konuda yazılmış bir yazı dizisi biçiminde de olabilir.

5.   Röportaj yazarı, ele aldığı konuya göre fotoğraf, resim, bilimsel araştırma sonuçları, istatistiki veriler, edebiyattaki diğer anlatım türlerinden gerekirse yararlanabilir. Bu, yazarın inandırıcılığını artırır. Yazarın bu yöntemlere yönelmesi sa­dece doğruyu, gerçeği yansıtmakla kalmaz, bunların ardında yatan nedenleri de okura sunar.

6.   Öğretici  metinler içinde değerlendirilir.

7.   Anlatma ve yansıtma özelliklerinden dolayı öteki öğretici metinlere oranla da etkili ve zengindir. Bu da röportajın okunmasını kolaylaştırır.

8.   Röportaj yazılarında, yazının ilgi çekici bir nitelik taşıması gerekir.

9.   İyi bir röportaj, uzun araştırma ve çalışmalardan sonra oluşturulabilir.

10. Röportaj, gazeteciliğin gelişimiyle aynı oranda gelişen bir türdür. Yazının görsellikle ve iletişim-ulaşım olanaklarıy­la zenginleşmesi, bu türü daha da geliştirmektedir.

11. Gerçek, yalın bir dille anlatılır.

12. Okuru sıkmamak, röportajın temel amaçlarından biridir.

13. Röportajda yaşatarak öğretme amacı vardır. Bu nedenle röportaj yazarı öykü ve roman tekniğinden yararlanabilir.

Bunları da gezebilirsin.

Roman Çeşitleri (Aksiyon, Düşünce, Psikolojik, Fantezi….)

Roman Çeşitleri (Aksiyon, Düşünce, Psikolojik, Fantezi….) Roman, insanın veya çevrenin karakterlerini, göreneklerini ince­leyen, serüvenlerini anlatan, …