Füruzan Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

Füruzan Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

 • Aslı adı Feruz Çerçi olup İstanbul’da doğmuş, sadece ilkokul eğitimi alabilmiştir.
 • Füruzan Yerdelen ve Füruzan Selçuk takma adlarını kullanmıştır.
 • Eserlerinde yaşadığı dönemin tanıklığını yap­mıştır.
 • Ayrıntıları İyi kullanıp sağlam bir yapıyla oluşturduğu hikâ­yelerinde canlı ve samimi bir dil kullanmıştır.
 • Eserlerinde İstanbul’un kenar semtlerinde yaşayan onurlu ve fa­kir insanları, yoksulluk ve çaresizlikten kötü yola sürüklenen genç kadınları kızları, aile içi ilişkileri, kuşak çatışmalarını, çöküş süre­cindeki burjuva aileleri, yurt özlemi çeken göçmenleri, itilmiş çocukların dramını sevecen bir bakışla anlatmıştır.
 • Hikâyelerinde hatıralar ve çağrışımlardan sıkça yararlanmıştır.

 • Kadın duyarlılığından dolayı eserlerinde kadın ve çocuk kahra­manlara daha çok yer vermiş ve bunları derinlemesine tahlil et­miştir.
 • “Benim Sinemalarım” adlı öyküsü 1989’de sinemaya uyarlan­mıştır.
 • “Parasız Yatılı” ile 1972 Sait Faik Hikâye Armağanı’nı kazanmıştır.
 • 1975’te bir yıl kaldığı Berlin’de Türk işçilerle yaptığı röportajı “Yeni Koruklar” adıyla yayımlamıştır. O Almanya’daki İncelemelerinden sonra göçmen ve gurbetçi işçi soranlarını -özellikle gurbetçilerin çocuklarının sorunlarını- dile getiren eserler yazmıştır.
 • 12 Mart 1971 döneminin/darbesinin öncesini ve sonrasını an­lattığı “47’liler” romanıyla 1975 TDK Roman Ödülü’nü almıştır. Romanda devletin resmî politikalarıyla uzlaşamayan aydınların savruluşunu anlatırken emperyalizme karşı geliştirilen sol ideo­lojik söylemler öne çıkar. Konusunu 1947 doğumlu Emine Semra Kozlu’nun yaşam öyküsünden alan roman, onun kişiliğinde 12 Mart döneminin dışarıya yansımayan kapalı dünyasına ayna tut­makta, Türkiye’de kadın olmanın zorluklarına dikkat çekmektedir.

ESERLERİ

Roman 47’liler, Berlin’in Nar Çiçeği
Hikâye Parasız Yatılı, Kuşatma, Benim Sinemalarım, Ge­cenin Öteki Yüzü, Gül Mevsimidir
Tiyatro Redife’ye Güzelleme, Kış Gelmeden
Gezi – Röportaj Yeni Konuklar, Balkan Yolcusu, Ev Sahipleri
Çocuk kitabı Die Kinder Der Turkei (Türkiyeli Çocuklar)
Şiir Lodoslar Kenti

 

47’liler: 12 Mart 1971 darbesindeki siyasi olayları ve tutuklanmaları anla­tan roman, konusunu 1947 doğumlu Emine Semra Kozlu’nun yaşam öy­küsünden alır. Emine’nin 12 Mart 1971 öncesinde öğrenci hareketlerine katılması, tutuklanması, yaşadığı aşağılanmalar, işkenceler, serbest kal­ması, tutukluluk öncesi ve sonrasında ailesi ve toplumla yaşadığı kopuk­luklar, harcanmış bir gençliğin çelişkileri, yanılgılar, başarısızlıkla sonuç­lanan devrim hareketi romanın olay örgüsünü oluşturmaktadır. Roman, Emine’nin gördüğü işkenceleri hatırlamasıyla başlar ve geri dönüşlerle yaşadığı diğer olaylar anlatılmaya devam eder. Yazar, romanda 12 Mart sırasında tutuklanan genellikle 1947 doğumlu öğrencilerin künyelerine ve haklarındaki tutanaklara da yer verir.