Pınar Kür Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

İçindekiler

Pınar Kür Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

 • Bursada doğmuş Lisans eğitimini Queens ColLege ve Boğaziçi Üniversitesinde tamamladıktan sonra Sorbonne Üniversitesinde Karşılaştırmalı Edebiyat üzerine doktora yaptı. Öğretim üyeliği yapmıştır.
 • Toplumsal sorunları ve bu sorunlar içinde önemli bir yer tulan kadınların özgürlüğünü, bireysel derilerini, cinsel yönden sömürülmelerini ele almıştır.
 • Kadının eylemci yanını öne çıkaran, onların özgürlüklerini kazan­maları İçin sadece sınıfsal mücadeleyi yeterli görmemiş, siyasal çatışmalara da İşaret etmiştir.
 • Romanlarında yaşadığı zaman ve mekândan şikâyet eden kişi­lerin iç dünyalarındaki huzursuzlukları, yalnızlıkları ve açmazları birey-toplum değerleri uyuşmazlığında ele almıştır.
 • 1979’da yayımlandıktan altı ay sonra yasaklanan ve iki yıl sonra serbest bırakılan “Yarın Yarın” romanıyla dikkat çekmiştir. 12 Mart dönemini eleştirdiği romanında varlıklı bir çevreden gelen ve mutsuz olan bir evlilik geçiren genç bir kadın Şeyda ile aynı çevreden radikal sol Örgütlere katılmış bir gencin 12 Mart darbesi çerçevesinde buluşan yaşamlarını konu edinmiştir.
 • Müstehcenliği nedeniyle yasaklanan sonra serbest bırakılan “Ası­lacak Kadın” adlı romanında, cinsel bakımdan sömürülen ve so­nunda cinayete sürüklenen genç bir kadının, Melek’in serüvenini konu edinmiştir.
 • “Küçük Oyuncu”da bir süre aralarında bulunduğu tiyatro çevre­sini ve sanat-insan ilişkilerini anlatmıştır.
 • Müstehcen olduğu iddiasıyla bir süre yasaklanan sonra aklanan “Bitmeyen Aşk” adlı eseri Türkçe üstkurmaca bir metindir. (Üst-kurmaca; gerçek ile kurmaca arasındaki ilişkiyi sorgulamak İçin bilinçli ve sistemli olarak dikkati, anlatının bir kurmaca olduğuna çeken kurmaca türüdür.)

 • “Bir Cinayet Romanı”nda polisiye roman tekniğini kullana­rak aslında bu tarz romanları alaya almış ve eserini garip bir aşk hikâyesine dönüştürmüştür. Romanın kahramanı bir matematik profesörüdür.
 • “Bir Deli Ağaç”ta topladığı hikayelerini aşk ve ölüm teması etra­fında geliştirmeyi arka planda da hayatın güzelliklerini anlatmayı amaçlamıştır.
 • “Akışı Olmayan Sular” adlı hikâyesi 1984’te Sait Faik Hikâye Armağanı’na layık görülmüştür.

ESERLERİ

Roman

Vatan Yarın, Asılacak Kadın, Küçük Oyuncu, Bitmeyen Aşk, Bir Cinayet Romanı, Sonuncu Sonbahar

Hikaye

Bir Deli Ağaç, Akısı Olmayan Sular, Hayalet Hikâyeleri, Cinayet Fakültesi

Asılacak Kadın:

Yazar, bu romanında kendi ayakları üzerinde durma­yan, kendi doğrularını savunamayan kadınların durumunu ele alır. Ro­manın konusu yaşanmış bir olaydan alınmıştır. Pınar Kur, akrabası olan Halide Nusret Zorlutuna’nm Edirne’de gerçek bir olayın gözlemlerini dinleyerek romanlaştırmıştır. Melek, hizmetçi olarak çalıştığı konağın yaşlı ve zengin sahlM Hüsrev’le evlenir, Fakat ruh hastası olan Hüsrev, eşi Melek’i erkeklerle zorla ilişkiye zorlar. Bunun üzerine Melek, sevgilisi Yalçın Özveren’le bir olup eşi Hüsrev Beyi öldürür Melek, idama. Yalçın ömür boyu hapse mahkûm olur. Yazar, olayların gelişimini, mahkeme­deki duruşmaları ve hâkimlerin olaya bakış açılarını geriye dönüş ve bilinç akışı yöntemiyle verir.

 Yarın… Yarın:

Koman “kadınların cinsel özgürlüğü’nü anlatır. Güzel ligiyle ön plana çıkan Sevda isimli bir kadın, zengin biri olan Oktay’la evlenir. Oktay, zamanın çoğunu düşük ahlaklı olan sevgilisi Aysel’le geçirince Sevda, eşinin akrabası olan Selimle aşk yaşamaya başlar. Ro­manda devrimci, sosyalist görüşlü Selim’in şahsında 12 Mart darbesi ve 1968 kuşağı da anlatılır. Güçlü ve zengin bir roman diline sahip olan yazar, bu eserinde “geriye dönüş” ve “ben” anlatım tekniğini kullanır