İnci Aral Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

İnci Aral Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

 • Denizli’de doğan yazar, Ankara’da Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümünü bitirdikten sonra çeşitli illerde öğretmenlik yapmıştır.
 • Hikâye türü ile edebiyata adım atan sanatçı, daha sonra yazdığı postmodern romanlarla adını duyurmuştur.
 • Eserlerinde daha çok kadın-erkek İlişkilerini, kadın kimliğini, sev­giyi, bağlılık ve Özgüllük sorunlarını, insan ilişkilerini, toplumsal yaşamın bireylerin tuh hallerine etkisini dile getirmiştir.
 • Öykü ve romanlarını günlük yaşamın olumsuz etkileri altındaki kadınların sorunları üzerine kurmuştur
 • Başkaldıran, koşullara uyum sağlayan, yenilenen ya da çekip gi­den kadınları, kendi yalnızlıklarının ve mutsuzluklarının içinde kaybolmuş kadınları anlatmıştır.
 • İç konuşma tekniği, dilsel oyunlar, geriye dönüşlerle sağlanan ha­reketlilik ve yalınlık romanlarına akıcılık kazandırmıştır.
 • “Yeşil” “Mor” ve “Safran Sarı” romanlarını “Yeni Yalan Zamanlar” genel başlığıyla bir üçleme haline getirmiştir.
 • Postmodern bir roman olan “Yeni Yalan Zamanlar”da nokta­dan başka imla işareti kullanmamış, paragrafları ortadan bazen cümlenin ortasından bölmüştür. Eserde, kadın duyarlığını, kadın kimliğini, geleneksel ahlaki değerler karşısındaki özgürlük sorun­larını ve erkeklerle olan ilişkilerini yalın, akıcı ve şiirsel bir dille an­latmıştır.

 • Ölü Erkek Kuşlar” romanında geleneksel toplum değerleri­ni postmodern bir söylemle sorgulamış, kurgusunu anarşik bir döneme yerleştirmiştir. Romanda Su ve Na’yı temsil eden Suna, çelişkileriyle yer alırken, Ayhan, çalıştığı yerde terör olayları artın­ca yurt dışına kaçar. Yazar, yaşadığımız toplumda suça, günaha, aileye, evliliğe aldırmayan, kuralları hiçe saymada uç noktalara varmış bazı aydınların yaşamına ışık tutmuştur.
 • “Mor” romanında 68 kuşağının ateşli solcusu, 80 sonrasının ise önemli iş adamı İlhan’ın kendisinden 30 yaş küçük bir kızla olan ya­sak aşkı ve monotonlaşan evliliğini bitirme çabasını işlemiştir.
 • “Hiçbir Aşk Hiçbir Ölüm” romanında gençliğini hoyratça har­camış ve yaşlandıkça kendisiyle hesaplaşmaya başlamış bir anne ile adatıldığı İçin boşanmanın eşiğinde bulunan kızının ilişkilerini konu edinmiştir.
 • “Kıran Resimleri” öykü kitabında 12 Eylül 1980 öncesinde Kahramanmaraş’ta yaşanan katliamı anlatmıştır.
 • Ölü Erkek Kuşlar” ile 1992 Yunus Nadi Roman Ödülü’nü, “Mor” romanı ile Orhan Kemal Roman Ödülü’nü almıştır.

ESERLERİ

Roman            

Ölü Erkek Kuşlar, Yeni Yalan Zamanlar, Yeşil, Mor. Safran Sarı, Hiçbir Aşk hiçbir Ölüm, İçimden Kuşlar Göçüyor

Hikaye

Kıran Resimleri, Uykusuzlar, Sevginin Eşsiz Kışı, Gölgede Kırk Derece, Ruhumu Öpmeyi Unuttun, Ağda Zamanı

Anı roman     

İçimde Kuşlar Göçüyor

 Yeni Yalan :

Zamanlan Babası veremden Ölen, üvey babası tarafından tacize uğrayan Eda’nın bu yüzden annesine düşman kesilmesi, anne ile üvey babanın dindarlıkları davranışlarının çirkinlikleriyle birleşince ortaya çıkan riyakârlık, Eda’nın cinsel saplantılar İçinde olan Niyazi da­yısının durumu romanın kurgusunu oluşturmaktadır. Romanda Türki­ye’deki siyaset, partiler, idare, polis, sanat çevreleri, aile, cinsellik, aile içi cinsi sapıklık, sığınak olarak başvurulan din, yabancı ülkelerle olan bağ­lantılar ve televizyonun gücü bir macera havası içinde verilmektedir.