Gelecekten Söz Eden Anlatım Nedir, Özellikleri, Örnek Metin…

GELECEKTEN SÖZ EDEN ANLATIM

  • Varsayım ile oluşmuştur.
  • Verilerden yola çıkılarak geleceğe ait tahmin yapılabilir.
  • Olandan çok, olması istenilen anlatılır.
  • Gerçekleşmesi mümkün olmayan tasarı ve düşünceler anlatılır.
  • Genellikle gelecek zaman ifadesi kullanılır.
  • Dil, “şiirsel (sanatsal) işlev”de kullanılır.

Gelecekten Söz Eden Anlatım

Küresel iklimdeki gözlenen [sınmanın yanı sıra, en gelişmiş iklim modelleri, küresel ortalama yüzey sıcaklıklarında 1990-2100 dönemi için 1.4 C° ile 5.8 C° arasında bir artış olacağını öngörmektedir. Küresel sıcaklıklardaki artışlara bağlı olarak da hidrolojik döngünün değişmesi, enerji temin güvenliği ve su kayraklarının hacminde ve kalitesinde azalma, kara ve deniz buzullarının erimesi, kar ve buz örtüsünün alansal daralması, deniz seviyesinin yükselmesi, kıyı ekosistemlerinin olumsuz etkilenmesi… beklenmektedir.