Mizahi Anlatım Nedir, Özellikleri, Örnek Metin…

MİZAHİ ANLATIM

  • Olayların gülünç, alışılmadık ve çelişkili yönleri yansıtılır.
  • Ses, taklit, hareket ve konuşma önemlidir.
  • Mizahi unsurları oluşturmada karşılaştırmalar, durumlar, hareketler, kelime ve kelime gruplarından yararlanır.
  • Amaç okuyucuyu düşündürmek ve eğlendirmektir.
  • Dil, şiirsel (sanatsal) işlev”de kullanılır.

Mizahî Anlatımda Yararlanılan Güldürü Yöntemleri

Humor: Eğlendirmek, güldürmek ve birine, bir davranışa incitmeden takılmak amacını güden ince alaydır.

İroni: Söylenenin tam tersinin kastedildiği eleştirel nitelik taşıyan ifade biçimidir.

Taşlama: Bir kimsenin kusurlarını, gülünç taraflarını alaylı bir dille ortaya koyan şiirlerdir.

Karikatür: Bir kişinin bir şeyin ya da bir olayın tuhaf ve gülünç yanlarını meydana koyacak şekilde yapılan –   resimlerdir.

Karamizah: Komik öğelerin yanı sıra ürkütücü ve korkunç öğelerin de yer verildiği mizah türüdür.

Parodi: Ciddi bir yapıtın bir bölümü veya bütününü alaya alarak, gülünç etki oluşturan bir oyun türüdür.

Mizahî Anlatım (Fıkra)

Nasreddin Hoca, bir akşam su çekmek için kuyuya gi­der. Kuyunun kapağını açınca bir de ne görsün, kuyunun içinde koskoca ay… “Eyvah, ay kuyuya düşmüş ha­nım, koş çengeli getir, ay kuyuya düşmüş!” diye sesle­nir. Hanımı koşar, çengeli getirir. Hoca, çengeli kuyuya atar, sallar sallar tutturamaz. Nihayet çengel bir taşa ta­kılır. Hoca kuvvetle çekerken çengel kopar, kendisi de sırt üstü yere düşer. Göğe bakar ki ay gökyüzünde. “Oooh, çok şükür, düştük ama “ay”ı da kuyudan çıkardık!”

Mizahî Anlatım (Taşlama)

Elin kapısında karavaş olan
Burunu sümüklü gözü yaş olan
Bayramdan bayrama bir tıraş olan
Berbere gelir de dükkân beğenmez

İş gelmez elinden gitmez bir kare
Aslında neslinde giymemiş hare
Sandığı gömleksiz duran mekkâre
Bedestene gelir kaftan beğenmez