Gelecekten Söz Eden Anlatım,Gelecekten Söz Eden Anlatım Özellikleri,Gelecekten Söz Eden Anlatım Örneği

Gelecekten Söz Eden Anlatım

Gelecek zamanda meydana gelebilecek olayların anla­tımında kullanılan anlatım tekniğidir. Cümlelerde tasarı, tah­min, sebep, koşul, sonuç anlamları bulunur. Dilin sanatsal işlevinden yararlanılır.

Örneğin, çevre kirliliğinin sonuçları, gençlerin eğitimi ve gelecekleri, ülkemiz ve dünyada meydana gelebilecek olay­lar ve yapılması gerekenlerin anlatıldığı metinlerde bu anla­tım tekniği kullanılır.

Bilim kurgu, roman, hikâye, tiyatro, şiir, makale, deneme gibi türlerde kullanılır.

Gelecekten söz eden anlatımda, düşsel anlatımda oldu­ğu gibi hayali unsurlara yer verilebilir. Fakat bu hayali unsur­lar, bir gün gerçekleşebileceği düşünülen şeylerdir. Düşsel anlatımdaki hayali unsurlar ise gerçeklere tamamen aykırı­dır, bunların gerçekleşmeyeceği bilinir.

 

Toprak kirlenmesi, çevre kirliliği konuları arasında en az önem verileni gibi görünmektedir. Oysa top­rak, yerine konmayan, üretilmesi mümkün olmayan tabii kaynakların başında gelmektedir. Dünyada mevcut 900 milyon hektar tropikal ormanın, her yıl 11 milyon hektardan fazlası yok olmaktadır. Bu da her yedi yılda bir, Türkiye’nin yüzölçümüne eşit bir alanı kaplayacak kadar tropikal ormanın imha edilmesi demektir. Tabii ki bunun sonucu ekolojik denge için felâkettir. Bugünkü ormanların %40 ora­nında yok olmaları varsayılırsa, geleceğin ekolojik dengesinde alarm zillerinin ardı ardına çalması beklenecektir. Bu ise yakın bir gelecekte dünya üzerinde yaşayan bitki ve hayvanlarda % 15-20 oranında azalmaya yol açacaktır...

(Çevre Kirliliğinin Ekonomik Boyutları, K Doç. Dr. Mehmet Çiftlikti)