Mizahi (Gülmece) Anlatım,Mizahi (Gülmece) Anlatım Özellikleri,Mizahi (Gülmece) Anlatım Örneği

Mizahi (Gülmece) Anlatım

Okuyucuyu güldürmeyi amaçlayan anlatım türüdür. Siyasi, toplumsal, kişisel komiklikler sergilenir.

Mizahi metinler, güldürürken genellikle düşündürmeyi de amaçlar. Mizahi anlatımlarda ironi ve hiciv de bulunabilir. Daha çok günlük konuşma dili tercih edilir. Zaman zaman argo söz­cükler kullanılır. Gerçekçi bir anlatımdan uzaklaşılarak abartı ve hayal gücünden yararlanılır. Dilin sanatsal işlevi kullanılır.

Karagöz, orta oyunu, meddah, köy seyirlik oyunları, Nas­rettin Hoca fıkraları ve nükteler mizahi anlatım üzerine ku­rulan türlerdir. Tiyatro, fıkra, hikâye, roman, deneme, şiir ve karikatür gibi türlerde mizahi anlatıma başvurulabilir.

Kırk Yaşındayım

Hoca’ya yaşını sormuşlar. “Kırk yaşındayım.” demiş. Aradan birkaç yıl geçmiş. Yine yaşı sorulun­ca aynı cevabı vermiş. “Kırk yaşındayım.” demiş. “Nasıl olur Hoca Efendi? Yıllar önce sorduğumuzda da kırk demiştin.”diye itiraz edilmiş. Hoca gülümse­yerek: “Erkek olan sözünde durur!” demiş.

(Nasrettin Hoca Fıkralarından)