Gülten Akın Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

Gülten Akın Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

Ayrılık, doğa, sevgi, kadın sorunları gibi te­maları işlediği ilk şiirlerini 1956’da “Rüzgâr Saati” adlı kitabında topladı.

İlk dönem şiirlerinde bireysel duyarlılık ağır basarken 1970’lerden sonra Nazım Hikmet çizgisini benimseyerek toplumsal sorunlara yöneldi.

1980 öncesi siyasi çalkantıları, halkın yaşadıklarını gözlem ve izle­nimleriyle birleştirerek şiirlerine yansıttı.

Halk şiirinin olanaklarını ve folklor ögelerini çağdaş şiirle birleşti­rerek kendine özgü bir şiir ortaya koydu.

Şiirlerinde kadının savunmasına, sorunlarına ağırlık verdi.

Nesnel ve toplumsal bir şiir evreni oluşturdu.

Şiirle ilgili yazılarını “Şiiri Düzde Kuşatmak” kitabında dile getir­di. Kitabında, halkta var olan öz ve biçimin şiire yansıtılması ge­rektiğini söyledi.

ESERLERİ

Şiir Rüzgâr Saati, Kırmızı Karanfil, Ağıtlar ve Türküler, Kestim Kara Saçlarımı, Sevda Kalıcıdır, Sığda, Maraş’ın ve Ökkeş’in Destanı, Seyran Destanı, İlahiler, Sonra İşte Yaşlandım, Sessiz Arka Bahçeler, Uzak Bir Kıyıda