Özdemir Asaf Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

Özdemir Asaf Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

Asıl adı Halil Özdemir Arun’dur.

İkilikler ve dörtlüklerden oluşan ilk şiirlerinde yoğun bir söyleyiş özelliği göze çarpar.

İnsan-toplum ilişkilerini sen-ben ikileminde ele alan düşündürücü şiirlerinde alay ve taşla­ma önemli bir yer tutmaktadır.

İlk şiirlerinde çok sık kullandığı sevgi, ayrılık, ölüm temaları, son dönem şiirlerinde yerini kaçış ve umutsuzluğun tedirginliğine bı­raktı.

Şiirin bir görüşü yansıtması, bir iletisinin olması gerektiğini belirt­mesi yönüyle 1940 kuşağının toplumcu gerçekçi şairleriyle ben­zerlik gösterir.

Halk edebiyatı söyleyişinden yararlanarak yazdığı kısa şiirlerinde şaşırtma, ironi ve nükteye yer verdi.

Yuvarlağın Köşeleri kitabında şiirin ve yazarın işleviyle ilgili gö­rüşlerini dile getirdi.

ESERLERİ

Şiir Dünya Kaçtı Gözüme, Sen Sen Sen, Bir Kapı Önünde, Yumuşaklıklar Değil, Nasılsın, Çiçekleri Yemeyin, Ben Değildim, Bugün ve Bugün, Yuvarlağın Köşeleri, Yal­nızlık Paylaşılmaz, Benden Sonra
Hikâye Dün Yağmur Yağacak