1980 Sonrası Türk Şiirinde Görülen Eğilimler

1980 Sonrası Türk Şiirinde Görülen Eğilimler

İmgeci Şiir: Ahmet Haşim ve İkinci Yeni şairlerini örnek alan şiirdir.
Anlatımcı Şiir: İçinde olay örgüsü olan, kahramanve mekânın tasvir edildiği şiirdir.
Folklorik-Mitolojik Şiir: Halk şiiri geleneğinden,folklor ögelerinden, mitolojiden ve destanlardan beslenen şiirdir.
Mistik-Metafizikçi Şiir: Şeyh Galip, Cahit Zarifoğlu, İsmet Özel, Sezai Karakoç gibi şairleri örnek alan şiirdir.
Gelenekselci Şiir: Türk şiirinin 1980 öncesindeki tüm geleneklerinden, birikiminden yararlanan şiirdir.
Yenibütüncü Şiir: 1980 öncesi toplumcu gerçekçilerin izinden giden şiirdir.
Beatnik-Marjinal Şiir : 1960’ların başında Amerika’da ortaya çıkan “Beat Generation” hareketinin uçlarda yaşayan, kuralsızlığı, isyankârlığı, aykırılığı temel alan yaşama biçimi ve edebiyat anlayışıdır. Bu anlayış 1980 öncesinde Ece Ayhan ve Can Yücel’in, 1980 sonrasında Küçük İskender’in şiirlerinde görülmüştür.
Yeni Garipçi: Garip hareketinin ironi, espri ve günlük konuşma diline dayalı söyleyişini örnek alan şiirdir.