İsmet Özel Hayatı ve Eserleri

İsmet Özel Hayatı ve Eserleri

Bir süre Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğrenim gördükten sonra, Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı’ndan mezun oldu. 18 yıl Devlet Konservatuarı’nda Fransızca okutmanlığı yaptı.  Şiir hayatına İkinci yeni akımının şiir estetiğiyle başlamış; şiirlerindeki imgeleri lirik bir tarzla dile getirmiştir. Ataol Behramoğlu  İle “Halkın Dostları” dergisini çıkarır. Şiirlerini ve yazılarını dönemin önemli dergileri olan “Devinim, Papirüs, Yeni Dergi, Diriliş, Mavera, Dergah”ta yayımlar.

1969 yılında büyük yankılar uyandıran ikinci kitabı Evet İsyan’da topladığı şiirleriyle 1960 sonrası toplumcu şiirimizin önde gelen şairlerinden olmuştur. 1970’e kadar Marksist görüşle şiirlerini oluşturmuş; Amentü şiiriyle İslami söyleme yönelmiş; mistik bir görüşü benimsemiştir. İnsanların temel sorunu olan yabancılaşma, başkaldırı, bunaltı ve özgürlük gibi sorunlar şiirlerinin temasını oluşturmuştur. Sınırları ihlal edilen modern insan adına dünyaya başkaldırmıştır.

İsmet Özel

 ŞİİR:

Geceleyin Bir Koşu, Evet İsyan, Cinayetler Kitabı, Celladıma Gülümserken, Erbain , Bir Yusuf Masalı, Of Not Being A Jew

Deneme, Söyleşi, Mektup:

Üç Mesele, Şiir Okuma Kılavuzu , Zor Zamanda Konuşmak,Taşları Yemek Yasak, Bakanlar ve Görenler ,Faydasız Yazılar, Surat Asmak Hakkımız, Tehdit Değil Teklif, Waldo Sen Neden Burada Değilsin?, Cuma Mektupları, Neyi Kaybettiğini Hatırla, Genç Bir Şairden Genç Bir Şaire Mektuplar, Tavşanın Randevusu, Kırk

Hadis, Henry Sen Neden Buradasın? , Kalın Türk, Çenebazlık

Şairin Devriye Nöbeti (6 kitap)