Ataol Behramoğlu Hayatı ve Eserleri

Ataol Behramoğlu Hayatı ve Eserleri

Çatalca’da doğdu, Ankara Üniversitesi DTCF Rus Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi, öğret­menlik ve yayıncılık yaptı.

1970’te İsmet Özel’le “Halkın Dostları” dergi­sini, kardeşi Nihat Behram’la Militan (1974) dergisini çıkardı.

Gençlik döneminde Attila İlhan ve İkinci Yeni’nin etkisiyle imgeci, kapalı ve yergici şiirler yazdı. Bu şiirlerinde Ataol Gürus, Ata Hay­dar, Aykut Baykal takma isimlerini kullandı.

Üniversite yıllarında çeşitli dergilerde çıkan şiirlerini 1965’te “Bir Ermeni General” adlı kitabında topladı.

1960’tan sonra ülkedeki kısmi özgürlük ortamı Marksizmin daha rahat yayılmasına zemin hazırladığı için Behramoğlu, daha çok eleştirel ve toplumsal gerçekçi bir anlayışa yönelerek Nazım Hik­met ve Ahmet Arif çizgisinde şiirler yazdı.

İmgeci şiirden yalın ve toplumcu şiire geçerek siyasal düşüncenin şiirde eritilmesini amaçladı.

1965’te yayımladığı “Bir Gün Mutlaka” adlı şiiri, onun toplumcu gerçekçi yönünü yansıtan bildiri niteliği taşır.

Marksist estetik doğrultusunda; toplumun gören gözü, duyan kulağı, sızlayan vicdanı ve konuşan dili olmaya çalıştı.

Siyasi, ideolojik ve toplumcu kimliğine rağmen şiirlerini kuru pro­pagandanın gölgesinden kurtararak lirik ve estetik bir üslupla yazdı.

Şiirlerinde “yalın ve içten bir söyleyiş, lirik bir ton, bilgece bir kav­rayış, çocukça duyuş ve militanca karşı koyuş” göze çarpmaktadır.

Şiirlerini, başkaldırı, aşk ve doğa gibi üç ana tema etrafında geliş­tirdi.

Bir tarafta yağma, zulüm, savaş; diğer tarafta yaşama sevincinin olduğu bir dünyada daima umuttan, ezilenlerden, gelecekten yana tavır koydu.

Edebiyat ve kültür üzerine yazdıkları, antoloji ve diğer çalışmala­rıyla kuşağının önde gelen yazarları arasına girdi.

İkinci Yeni şairlerini, sosyal mücadeleden kaçındıkları, kavgalı şiir yazmadıkları için eleştirdi.

İkinci Yeni şairlerini, sosyal mücadeleden kaçındıkları, kavgalı şiir yazmadıkları için eleştirdi.

ESERLERİ

Şiir Bir Ermeni General, Bir Gün Mutlaka, Kızıma Mek­tuplar, Yolculuk Özlem Cesaret ve Kavga Şiirleri, Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şey Var, Ne Yağ­mur Ne Şiirler, Kuşatmada, Mustafa Suphi Destanı, Dörtlükler, İyi Bir Yurttaş Aranıyor, Eski Nisan, Tür­kiye Üzgün Yurdum, Güzel Yurdum, Şiirler, Bebekle­rin Ulusu Yok, Sevgilimsin

İnceleme –

araştırma

Yaşayan Bir Şiir, Şiirin Dili-Anadili, Mekanik Göz­yaşları, Nazım’a Bir Güz Çelengi, Kardeş Türküleri
Anı Aziz Nesinli Fotoğraflar
Gezi Başka Gökler Altında, Yurdu Teninde Duymak
Mektup Genç Bir Şairden Genç Bir Şaire Mektuplar, Şiirin Kanadında Mektuplar
Antoloji

Büyük Türk Şiiri Antolojisi,

Dünya Şiiri Antolojisi

Çocuk Kitabı Dünya Halk Masalları, Düşler Kuruyorum