Güzel Sanatlar ve Edebiyat

Güzel Sanatlar ve Edebiyat

Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamına veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılığa “sanat” denir. Edebiyat, müzik, resim, heykel, mimarlık, tiyatro gibi insanda coşku, estetik bir zevk ve hayranlık uyandıran sanatlara “güzel sanatlar” denir.

Güzel sanatlarda “güzellik” esastır; ancak bu güzellik, insanın yarattığı bir güzelliktir. Sanatta estetik çok önemlidir. Bilindiği gibi, sanatsal yaratının genel yasalarıyla sanatta ve hayatta güzelliğin kuramsal bilimine, güzel duyuya estetik denir. Güzel sanatlarda, yarar sağlama amacı güdülmeden sadece estetik bir güzellik meydana getirmek amacı güdülür. Elbette sanat eserinin bir teması vardır; ama bu onun yarar sağlama amacıyla yazıldığını göstermez. Bilindiği gibi sanat eserinde okuyucuya veya izleyiciye verilmek istenen İletiye tema denir.
Güzel sanatların her birinin kendine özgü malzemesi vardır. Edebiyat da güzel sanatların bir koludur. Olay, düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak anlatılmasına “edebiyat” denir. Güzel sanatları bir şema hâlinde gösterelim.