Güzel Sanatların Özellikleri Nelerdir?

Güzel Sanatların Özellikleri

Güzel sanatların temeli olan başlıca nitelikler güzellik, etkileyicilik, öğretici­lik, evrensellik ve yaratıcılıktır.

Güzellik: Güzellik (estetik), sanatın en önemli niteliğidir. Ancak her döne­min, her toplumun, her bölgenin kendine özgü bir güzellik anlayışı vardır.

Etkileyicilik: Sanat, estetik yaşantı oluşturmak için gerekli dürtüleri yaratma becerisi olarak görülmektedir. Bu yüzden sanatın en önemli özelliklerinden biri de etkileyiciliktir.

Öğreticilik: Tarihe baktığımızda sanatın eğitsel (öğreticilik) işlevine de tanık oluruz. Başta dinsel öğretiler, sanat aracılığıyla kitlelere aktarılmıştır.

Evrensellik: Bir Yunan heykeli, bir Osmanlı mimarisi, bir Uzak Doğu resmi farklı anlayışların ürünleridir. Ama bu yapıtların her birinde ayrı bir güzellik, ayrı bir çekicilik buluruz. Bu, tüm insanlığa hitap eden bir güzelliktir. İşte bu nedenle evrensellik, sanatın en temel niteliklerinden biridir.

Yaratıcılık: Bir manzara ile o manzarayı konu alan resim arasında fark var­dır. Biri olandır, diğeri olanı kişinin yorumuna, algısına, zevkine, anlatım bi­çimine ve içinde bulunduğu her türlü duruma göre değiştirerek yeniden or­taya koymadır. Yani sanat, doğanın olduğu gibi aktarımı değildir. Doğanın değiştirilmesiyle ortaya çıkar. Sanat bireysel bir üretimdir. Ortaya çıkan ürün, benzersizdir. Doğadaki kuş, böcek, şelale vb. sesler ile bir beste arasındaki fark, sanatçının yaratıcılığının göstergesidir.