Sanat Eseri ve Özellikleri Nelerdir?

Sanat Eseri ve Özellikleri

İnsanlar tarafından ortaya konmuş, insanlarda estetik hazlar, heyecanlar ve tepkiler uyandırmayı  amaçlayan yapıtlara sanat eseri denir. Sanat eseri, bir tasarım sonucu ortaya çıkar. Bir sanat  eserinin temel işlevi, insanda estetik tepki doğurmasıdır. Dolayısıyla estetik tavır sonucu oluşan  bir eserdir. Bir tiyatro oyunu, bir heykel, bir tablo, bir müzik parçası vb. birer sanat  eseridir. Bu eserleri ortaya koyan kişilere sanatçı denir. Sanat eseri; sanatçı, sanat eseri ve  sanat eserini anlayıp değerlendiren kişilerden (alımlayıcı) meydana gelir. Her sanat eseri, belli  bir varlığı anlatır, ondan bir kesit ortaya koyar. Bir resim, belli bir tabiat parçasının resmidir  veya bir insanın görüntüsüdür . Bir tiyatro  oyunu, belli  olayların simgelenmesidir. Bir şiir ya   da müzik parçası, ya tabiattan ya da insan ruhundan, insan duygularından bir anlatımdır.

  • Sanat eserinin en önemli özelliği “biricik” olmasıdır. Sanatçının özgün kişiliğinin ürünüdür.
  • Tek tip üretim olmadığından zanaat ve teknolojiden ayrılır.
  • Duyu organlarına hitap eden bir yapısı vardır.
  • Evrenseldir, tüm insanlığın ortak malıdır.
  • Kalıcıdır, geçmişten günümüze, günümüzden geleceğe uzanır.