Halk Edebiyatı – 2 (Online-Test Çöz)

Halk Edebiyatı – 2 (Online-Test Çöz)

Halk Edebiyatı - 2

Tebrikler - Halk Edebiyatı - 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

- Anonim Halk edebiyatının yaygın örneklerin­dendir.

- Birbiriyle bağdaşmayan hayallerle düşüncelerin sıralanmasından oluşur.

- Ses taklidi, yineleme ve ikilemelerden yararlanılır.

- Bunlar birer söz oyunudur.

Yukarıda özellikleri verilen tür aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Akrostiş
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Efsane
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Tekerleme
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Ninni
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Bilmece
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Aşık edebiyatı nazım biçimlerinden değildir?

A
Varsağı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Semai
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Destan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Koşma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Nutuk
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 3

Karagöz bir gölge oyunudur. İki temel tip vardır: ...; saf, temiz yaratılışlı halkı temsil eden, ...; oku­muş, ukala, kibar geçinen sınıfın temsilcisidir.

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 

 

A
Karagöz- Zenne
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Hacivat- Beberuhi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Karagöz- Hacivat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Tiryaki- Hacivat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Hacivat- Karagöz
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 4

Tek kişilik oyundur. Oyuncu, bütün kişileri küçük değişikliklerle (kostüm değiştirerek, konuşma ağzını değiştirerek, jest ve mimiklerini değiştirerek) canlandırır, oynar.

Yukarıda açıklaması verilen Halk tiyatrosu aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Meddah
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Halk Masalları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Efsane
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ortaoyunu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Karagöz
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Anonim Halk edebiyatına ait bir özellik değildir?

A
Dil yalındır. Halk söyleyişlerine ve söyleyiş inceliklerine yer verilmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Genellikle yarım ve cinaslı uyak kullanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ölçü, hece ölçüsüdür.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Koşma, varsağı, semai ve destan başlıca ürünleridir.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Bu edebiyat ürünlerinin ilk söyleyeni olmasına rağmen sahipleri belli değildir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

....... dekorsuz, metinsiz bir tiyatrodur. Oyuncular hazırlıksız bir şekilde oyunu sahneler. İki tip vardır: Pişekar ve Kavuklu. ..., gölge oyunundaki Karagöz'ün; ..., Hacivat'ın özelliklerini gösterir.

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yerlere sı­rasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 

 

A
Ortaoyunu- Pişekar- Tiryaki
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Meddah- Tiryaki- Zenne
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ortaoyunu- Pişekar - Kavuklu
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Ortaoyunu- Kavuklu- Pişekar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Meddah- Pişekar- Kavuklu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Halk şiirinin belirleyici özelliklerinden biri değildir?

A
Hece ölçüsü ve dörtlüklerle yazılmış olması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Dış dünyaya yönelik somut konuları işlemesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Toplumun her kesimine hitap eden bir dil kullanması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bütün güzelliğinden çok parça güzelliğini ön planda tutması
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Koşma, mani, semai gibi belli nazım biçimlerini kullanması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Halk oyunlarının ortak özelliklerinden değildir?

A
Kişiler, oyunlarını çok içten oynarlar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Güldürü öğesine yer verilir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Şive (ağız) taklitlerinden yararlanılır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yazılı tiyatro örneğidirler.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Hem göze, hem kulağa seslenir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Tarihi kişiler ve din büyüklerinin hayatları etrafında oluşan olağanüstü hikayelerdir.

Yukarıda tanımı verilen Halk edebiyatı nesri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Efsane
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Menkıbe
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Halk Masalları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bilmece
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Halk Hikayeleri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10
  1. yüzyılda yaşamış mutasavvıf bir şairdir. Horasan ^ da Hoca Ahmet Yesevi'den ders al­mış ve Anadolu ^ ya gönderilmiştir. Anadolu bir­liğinin sağlanmasında Orhan Bey' le işbirliği yapmış, Yeniçeri Ocağı'nın kurulmasında etkili olmuştur. Tasavvuf düşüncesini anlatan Arap­ça yazdığı Makalat adlı eseri ünlüdür.

Bu parçada tanıtılan Halk edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hacı Bayram Veli
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Kayıkçı Kul Mustafa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kaygusuz Abdal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yunus Emre
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Hacı Bektaşi Veli
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 11

I.Türk edebiyatının en önemli şairlerindendir; dünya edebiyatının da tanıdığı bir mutasavvıftır.

II. Lirik ve didaktik söyleyişleri hep insan sevgisine dönüktür.

III.    Genellikle hece ölçüsünü kullanmıştır; ancak aruz ölçüsüyle da yazmıştır.

V. İlahi nazım biçimini kullanmıştır.

Yukarıda özellikleri verilen Halk edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

A
Hacı Bektaşi Veli
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yunus Emre
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Hacı Bayram Veli
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kaygusuz Abdal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Pir Sultan Abdal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Halk edebiyatı nesrinin bir özelliği değildir?

A
En önemli ürünleri Halk hikayeleridir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Nazımla nesir iç içedir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Halk nesri, sözlü anlatımın yazıya geçirilmesiyle oluşmuştur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kerem ile Aslı, Arzu ile Kamber, Ferhat ile Şirin önemli menkıbelerdendir.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Dil oldukça sadedir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.