Halk Edebiyatı – 3 (Online-Test Çöz)

Halk Edebiyatı - 3

Soru 1

            I.    Nutuk

         II.    İlahi

        III.    Semai

        IV.   Koşma

         V.   Devriye

        Yukarıdakilerden hangileri Tekke edebiyatı nazım biçimlerinden değildir?

A
I ve II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II ve III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
IV ve V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
III ve IV
İpucu:
TEBRİKLER!
E
II ve V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

            I.    Anonim Halk edebiyatı nazım türüdür.

         II.    İlk iki dize doldurmadır, asıl söylenmek  istenen son iki dizededir.

        III.    Sadece aşk üzerine söylenir.

        IV.    Son dörtlükte şairin mahlası geçer.

         V.    Çoğunlukla hecenin 7 ^ li kalıbıyla söylenir.

 Yukarıda "mani " yle ilgili numaralandırılmış cümlelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

A
I ve III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yalnız V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yalnız I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
III ve IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
III ve V
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 3

            I.    Semai

         II.    Koşma

        III.    Türkü

        IV.    İlahi

         V.    Mani

Yukarıdaki nazım biçimleri Halk edebiyatında kullanıldığı bölümlere göre eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?

A
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
IV
İpucu:
TEBRİKLER!
D
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

      Şair, 1984 ^ te Sivas ^ a bağlı Sarkışla ilçesinin Sivrialan köyünde doğmuş, 21 Mart 1971 ^ de aynı köyde vefat etmiştir. Yedi yaşında gözle­rini çiçek hastalığı ve bir kaza neticesinde kaybetmiştir. Babasının yanına gelen aşıkların uyandırdığı ilgi ve sevgi neticesinde saz çal­maya başlamıştır. Şiirlerinde sade bir dil gözlemlenir. Aşk, yurt ve toprak sevgisini işlemiş­tir. Şiirleri "Dostlar Beni Hatırlasın " adlı kitapta toplanmıştır.

     Paragrafta bahsedilen ozanımız aşağıdaki­lerden hangisidir?

 

A
Aşık Veysel Şatıroğlu
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Aşık Mehmet Yakıcı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Şeref Taşlıova
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Murat Çobanoğlu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Aşık İlhami
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Halk edebiyatı sanatçılarından değildir?

A
Bayburtlu Zihni
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Gevheri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Seyrani
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bağdatlı Ruhi
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Sümmani
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

          I.    Risalet ^ ün Nushiyye

         II.    Garipname

        III.    Nutuk

        IV.    Genç Osman Destanı

        Yukarıda eseri verilmeyen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kayıkçı Kul Mustafa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yunus Emre
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Hacı Bayram Veli
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Pir Sultan Abdal
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Aşık Paşa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

         I.    Makalat

         II.    Garipname

        III.    Nutuk
Yukarıda verilen eserlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A
13. yüzyılda yaşamış sanatçılar tarafından yazılmaları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bektaşi tarikatına bağlı sanatçılar tarafından yazılmaları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Aruz ölçüsüyle yazılmaları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Tasavvuf edebiyatına bağlı sanatçılar tarafından yazılmaları
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Arapça olarak yazılmaları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

      16. ve 17. yüzyılda yaşadığını tahmin etti­ğimiz saz şiirinin en ünlü şairidir. Bütün şiirlerini din dışı konularda yazmıştır. Elinde sazı, dilinde sözüyle Anadolu ^ yu köy köy, diyar diyar dolaşarak insan sevgisini, doğa güzelliklerini dile getirmiştir. Süsten ve gösterişten uzak samimi bir anlatımı vardır. Şiirlerini hece ölçüsüyle ve konuşma diliyle söylemiştir.

     Paragrafta sözü edilen şair aşağıdakiler­den hangisidir?

A
Köroğlu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Karacaoğlan
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Dadaloğlu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Gevheri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Aşık Ömer
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

          Bahçede hanımeli

        Derdinden oldum deli

        Alemde hüner odur

        Sevmeli sevilmeli

        Yukarıdaki bu tür, yedi heceli ve dört mısralı tek kıtadan meydana gelir. İlk iki dize doldurma, asıl anlam son iki dizededir.
Örneği ve açıklaması verilen bu tür aşağıdakilerden hangisidir?
A
Rubai
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ninni
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Mani
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Koşma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Türkü
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

          Dinleyin ağalar methin eyleyim

        Elma yanaklımın kara kaşlımın

        O gül yüzlerine kurban olayım

        Dal gerdanlımın da sırma saçlımın

        Koşmadan alınan bu dörtlüğün konusuna göre aldığı isim aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Koçaklama
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Güzelleme
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Ağıt
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Taşlama
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Türkü
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

Bektaşilerde "nefes " , Alevilerde "deme " adını alan nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şathiye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Nutuk
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
İlahi
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Semai
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Devriye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Tekke (Tasavvuf) edebiyatının genel özelliklerinden değildir?

A
Konu ilahi aşk ve felsefi düşüncedir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Hem aruz hem de hece ölçüsü kullanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Mevlevilerde olduğu gibi şiir, musiki eşliğinde söylenmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Şiirlerde öğretici ve yol gösterici, insanları iyi¬lik ve güzelliğe sevk edici bir tutum görülür.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Nazım birimi beyit, dili ağırdır.
İpucu:
TEBRİKLER!
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112
Geri dön

Bunları da gezebilirsin.

Anadolu’da Türkçenin Gelişimine Katkı Yapan Eserler

  Anadolu’da Türkçenin Gelişimine Katkı Yapan Eserler Türklerin 10. yüzyıldan itibaren İslâmiyet’i kabul etmesiyle birlikte …