Halk Edebiyatı – 4 (Online-Test Çöz)

Halk Edebiyatı – 4 (Online-Test Çöz)

Halk Edebiyatı - 4

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

        İncecikten bir kar yağar

        Tozar Elif Elif diye

        Deli gönül abdal olmuş

        Gezer Elif Elif diye

        Bu tür hecenin 8'li kalıbıyla söylenir. Dörtlük sayısı 3-5 arasında değişir. Konu bakımından aşk, tabiat, ayrılık duygusu temaları işlenir.

Sözü edilen bu tür aşağıdakilerden hangisidir?

A
İlahi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Rubai
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Koşma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kalenderi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Semai
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Tasavvuf edebiyatı nazım biçimlerinden değildir?

A
Semai
İpucu:
TEBRİKLER!
B
İlahi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Şathiye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Devriye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Nefes
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlış­lığı vardır?

A
Halk edebiyatı din etkisi dışında oluşturulan bir edebiyattır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Dede Korkut Hikayeleri on iki hikaye ve bir önsözden oluşur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Türkünün asıl sözlerinin bulunduğu bölüme bent denir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Taşlamalar Divan şiirinde hicviye, Batı edebiyatında satir adını alır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Semai Toroslardaki "Varsak" boyunun özel ezgiyle söyledikleri şiirin adıdır.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 4

          I.    Umumiyetle aşk duygularını ve tabiat güzelliklerini anlatan lirik şiirlerdir.
         II.    11' li (6 + 5 veya 4 + 4 + 3) hece vezniyle  söylenen dörtlüklerden meydana gelir.
        III.    Ezgilerine ve yapılarına göre ayrıca isimlendirilir.
Yukarıda özellikleri verilen nazım şekli aşa­ğıdakilerden hangisidir?

A
Mani
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Semai
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Destan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ninni
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Koşma
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 5

         Ala gözlü nazlı dilber

        Seni kandan sakınırım

        Kandan değil hey efendim

        Seni candan sakınırım

Bu dörtlükten Halk şiiri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?

A
Redif sıklıkla kullanılır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Halk söyleyişi ve yalın bir dil tercih edilir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Şiirlerde hece ölçüsü kullanılır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Dörtlük nazım birimiyle söylenir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Klasik edebiyatın etkileri yer yer görülür.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 6

            I.    Türkü

         II.    Semai

        III.    Varsağı

        IV.    Tekerleme

         V.    Şarkı
Yukarıdakilerden hangisi Halk edebiyatı nazım biçimlerinden biri değildir?

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 7

Aşağıdaki sanatçı-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
Aşık Paşa- Garipname
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Köroğlu- Genç Osman Destanı
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Kaygusuz Abdal- Budalaname
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Hacı Bektaşi Veli- Makalat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yunus Emre- Risalet' ün Nushiyye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

         Derdim var seller gibi

        Diyemem eller gibi

        Kurudum kadid oldum

        Meyvesiz dallar gibi

Bu şiir için aşağıdakilerden hangisi söyle­nemez?

A
Yedili hece ölçüsüyle söylenmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Düz kafiye örneğidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Halk söyleyişlerine yer verilmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kesik mani örneğidir.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Kelime halinde redif kullanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

          Yürü bre Bulgar dağı

        Hemen dağlar sende m'olur

        Yaylalı sümbüllü yurtlar

        Büyük evler sende m'olur

Yukarıdaki dörtlüğün nazım şekli aşağıda­kilerden hangisidir?

A
Koşma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Semai
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Rubai
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Destan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Varsağı
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 10

Aşık edebiyatında bir kişiyi ya da sosyal düzeni eleştiren hiciv konulu şiirlere ...; bunun yanı sıra tabiat güzelliklerini veya kadın, at, silah gibi sevilen varlıkları övmek için söylenen şiirlere ... denir.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilme­lidir?

A
Hicviye- güzelleme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Taşlama- şarkı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Taşlama- güzelleme
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Güzelleme- koçaklama
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Satirik- lirik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi "koşma " nın konula­rına göre isimlendirilişlerinden biri değildir?

A
Taşlama
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Koçaklama
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ağıt
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Hicviye
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Güzelleme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi tümüyle Halk ede­biyatı nazım şekilleridir?

A
Koşma- destan- varsağı- mesnevi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Semai- varsağı- koşma- mani
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Mani- ilahi- koşma- rubai
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Şarkı- türkü- mani- varsağı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Varsağı- tuyuğ- türkü- koşma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.