Halk Edebiyatı – 4 (Online-Test Çöz)

Halk Edebiyatı - 4

Soru 1

            I.    Türkü

         II.    Semai

        III.    Varsağı

        IV.    Tekerleme

         V.    Şarkı
Yukarıdakilerden hangisi Halk edebiyatı nazım biçimlerinden biri değildir?
A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 2

      Aşık edebiyatında bir kişiyi ya da sosyal düzeni eleştiren hiciv konulu şiirlere ...; bunun yanı sıra tabiat güzelliklerini veya kadın, at, silah gibi sevilen varlıkları övmek için söylenen şiirlere ... denir.

     Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilme­lidir?

 

A
Hicviye- güzelleme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Taşlama- şarkı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Taşlama- güzelleme
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Güzelleme- koçaklama
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Satirik- lirik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlış­lığı vardır?

A
Halk edebiyatı din etkisi dışında oluşturulan bir edebiyattır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Dede Korkut Hikayeleri on iki hikaye ve bir önsözden oluşur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Türkünün asıl sözlerinin bulunduğu bölüme bent denir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Taşlamalar Divan şiirinde hicviye, Batı edebiyatında satir adını alır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Semai Toroslardaki "Varsak" boyunun özel ezgiyle söyledikleri şiirin adıdır.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 4

          Derdim var seller gibi

        Diyemem eller gibi

        Kurudum kadîd oldum

        Meyvesiz dallar gibi
Bu şiir için aşağıdakilerden hangisi söyle­nemez?
A
Yedili hece ölçüsüyle söylenmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Düz kafiye örneğidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Halk söyleyişlerine yer verilmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kesik mani örneğidir.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Kelime halinde redif kullanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Aşağıdaki sanatçı-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
Aşık Paşa- Garipname
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Köroğlu- Genç Osman Destanı
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Kaygusuz Abdal- Budalaname
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Hacı Bektaşi Veli- Makalat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yunus Emre- Risalet ^ ün Nushiyye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Tasavvuf edebiyatı nazım biçimlerinden değildir?

A
Semai
İpucu:
TEBRİKLER!
B
İlahi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Şathiye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Devriye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Nefes
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi "koşma " nın konula­rına göre isimlendirilişlerinden biri değildir?

A
Taşlama
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Koçaklama
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ağıt
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Hicviye
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Güzelleme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

          Yürü bre Bulgar dağı

        Hemen dağlar sende m ^ olur

        Yaylalı sümbüllü yurtlar

        Büyük evler sende m ^ olur

Yukarıdaki dörtlüğün nazım şekli aşağıda­kilerden hangisidir?

A
Koşma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Semai
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Rubai
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Destan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Varsağı
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 9

    İncecikten bir kar yağar

        Tozar Elif Elif diye

        Deli gönül abdal olmuş

        Gezer Elif Elif diye

        Bu tür hecenin 8 ^ li kalıbıyla söylenir. Dörtlük sayısı 3-5 arasında değişir. Konu bakımından aşk, tabiat, ayrılık duygusu temaları işlenir.

        Sözü edilen bu tür aşağıdakilerden hangisidir?

A
İlahi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Rubai
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Koşma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kalenderi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Semai
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 10

         Ala gözlü nazlı dilber

        Seni kandan sakınırım

        Kandan değil hey efendim

        Seni candan sakınırım

        Bu dörtlükten Halk şiiri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?

A
Redif sıklıkla kullanılır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Halk söyleyişi ve yalın bir dil tercih edilir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Şiirlerde hece ölçüsü kullanılır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Dörtlük nazım birimiyle söylenir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Klasik edebiyatın etkileri yer yer görülür.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi tümüyle Halk ede­biyatı nazım şekilleridir?

A
Koşma- destan- varsağı- mesnevi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Semai- varsağı- koşma- mani
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Mani- ilahi- koşma- rubai
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Şarkı- türkü- mani- varsağı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Varsağı- tuyuğ- türkü- koşma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12
          I.    Umumiyetle aşk duygularını ve tabiat güzelliklerini anlatan lirik şiirlerdir.
         II.    11 ^ li (6 + 5 veya 4 + 4 + 3) hece vezniyle  söylenen dörtlüklerden meydana gelir.
        III.    Ezgilerine ve yapılarına göre ayrıca isimlendirilir.
        Yukarıda özellikleri verilen nazım şekli aşa­ğıdakilerden hangisidir?
A
Mani
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Semai
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Destan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ninni
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Koşma
İpucu:
TEBRİKLER!
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112
Geri dön

Bunları da gezebilirsin.

Anadolu’da Türkçenin Gelişimine Katkı Yapan Eserler

  Anadolu’da Türkçenin Gelişimine Katkı Yapan Eserler Türklerin 10. yüzyıldan itibaren İslâmiyet’i kabul etmesiyle birlikte …