Halk Edebiyatı – 5 (Online-Test Çöz)

Halk Edebiyatı - 5

Soru 1

         I.     Ben giderim o gider, benden ileri gider.

        II.     Ağaç üstünde kilitli sandık.
Yukarıda verilen ifadeler Halk edebiyatının hangi nazım şeklidir?
A
Tekerleme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bilmece
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Ninni
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Efsane
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Mani
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

           I.   Özel bir ezgisi vardır.

         II.    Yapısı yönünden iki bölümden oluşur.

        III.    Hece ve aruzla yazılabilir.

        IV.   Anonim Halk edebiyatı nazım biçimidir.

         V.   Aşk, gurbet, kahramanlık konularında yazılabilir.

 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden han­gisi "türkü " için söylenemez?

A
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
TEBRİKLER!
D
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

      Şair, Nakşibendi Tarikatı ^ nın Halidiye kolunu kuran Şeyh Halid ^ e bağlanarak, onun fikir ve telkinlerinden feyz alır. Arapça ve Farsça sözcükleri, deyimleri öğrenmeye çabalar, aruz veznindeki ses dalgalanmalarını sezinler gibi olur. Fakat medresenin kasveti ve esrarlı havasına daha fazla dayanamayarak köyüne geri döner. Daha sonra birçok yer gezen şair, kasaba ve köylerin kahvelerinde saz çalıp türkü söyleyerek kendini gittiği her yerde sevdirir. Asıl sanatçı kişiliği hece ile yazdığı koşma ve semailerinde görülür.

     Paragrafta sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aşık Ömer
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bayburtlu Zihni
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Erzurumlu Emrah
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Dadaloğlu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ruhsati
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

          Telli sazlıdır bunun adı

        Ne ayet dinler ne kadı

        Bunu çalan onlar kendi

        Şeytan bunun neresinde
Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki şiir türlerinden hangisine aittir?
A
Taşlama
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Güzelleme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Koçaklama
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ağıt
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Mani
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Halk edebiyatında aruz ölçüsüne dayalı türlerden değildir?

A
Divan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Selis
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kalenderi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Satranç
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Varsağı
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Tekke (Tasavvuf) edebiyatı şairleri içinde yer almaz?

A
Kayıkçı Kul Mustafa
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Niyazî-i Mısrî
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Hacı Bektaşi Veli
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kaygusuz Abdal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Aşık Paşa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Halk edebiyatında nesre dayalı türlerden biri değildir?

A
Efsaneler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Masallar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Atasözleri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Hilyeler
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Bilmeceler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

         I.    Nazım birimi dörtlüktür.

         II.    Sanatlı ve süslü söyleyişten uzaktır.

        III.    Sagu, koşuk, sav en önemli ürünleridir.

        IV.    Halkın ortak problemlerini dile getirmiştir.

         V.    Nesir alanında şiirden daha çok gelişme görülmüştür.

        Numaralanmış cümlelerin hangisinde ya da hangilerinde Halk edebiyatıyla ilgili bir bilgi yanlışı yapılmıştır?

A
Yalnız II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yalnız III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yalnız V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
III ve V
İpucu:
TEBRİKLER!
E
I ve IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi sadece heceyle şiirler söylemiştir?

A
Köroğlu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Dadaloğlu
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Bayburtlu Zihni
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Seyrani
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Dertli
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

          I.    En güzel örnekleri halk hikayeleri ve masallardır.

         II.    Nazımla nesir iç içedir.

        III.    Oldukça sade ve halk ağzıyladır.

        IV.    Mersiyeler ve hicviyeler birer halk nesri  örneğidir.

         V.    Halk hikayelerinin bitiminde "duvak kapama "  adı verilen bir türkü söylenir.

        Numaralanmış cümlelerin hangisinde ya da hangilerinde Halk edebiyatı nesri ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır?

A
Yalnız II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yalnız IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yalnız V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV ve V
İpucu:
TEBRİKLER!
E
I ve III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

         Bir vakte erdi ki bizim günümüz

        Yiğit belli değil mert belli değil

        Herkes yarasına derman arıyor

        Deva belli değil dert belli değil
Koşmadan alınan bu dörtlüğün konusuna göre aldığı isim aşağıdakilerden hangisidir?
A
Güzelleme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ağıt
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Mani
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Taşlama
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Koçaklama
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

       Halk şairleri arasında en kültürlü, en yaratıcı kişi olarak tanınır. Divan şairleriyle boş ölçü­şen şair, gerçekten onları aratmayacak tarzda gazeller, murabbalar söylemiştir. Dilindeki sa­delik ve akıcılık onun başarısının delilidir. En çok bilinen şiiri, 38 dörtlükten meydana gelen ve 105 şairin adının sayıldığı Şairname ^ sidir. Burada 17 saz şairinin adının zikredilmesi Arap ve Acem şairlerinin yanında klasik şiirimizle tekke şiirimizin ünlü adlarına daha fazla yer vermesi düşündürücüdür.

     Parçada tanıtılmaya çalışılan 17. yüzyıl Halk edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karacaoğlan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Aşık Ömer
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Sümmani
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Dadaloğlu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Kul Mehmet
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112
Geri dön

Bunları da gezebilirsin.

Anadolu’da Türkçenin Gelişimine Katkı Yapan Eserler

  Anadolu’da Türkçenin Gelişimine Katkı Yapan Eserler Türklerin 10. yüzyıldan itibaren İslâmiyet’i kabul etmesiyle birlikte …