Halk Edebiyatı – 6 (Online-Test Çöz)

Halk Edebiyatı - 6

Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Tekke (Tasavvuf) edebiyatı şairlerinden değildir?

A
Kaygusuz Abdal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Eşrefoğlu Rumi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Seyrani
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Pir Sultan Abdal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ahmet Yesevi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

    Keklik gibi taştan taşa sekerek,

        Gerdan açıp gelişini sevdiğim.

        Sağa sola taksim etmiş örgüsün,

        Onar onar bölüşünü sevdiğim.

Yukarıda verilen Aşık edebiyatı nazım şekillerinden koşmanın konusuna göre aldığı isim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Güzelleme
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Taşlama
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ağıt
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Koçaklama
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Varsağı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

         I.    Kavuştaklı bir nazım biçimi ve türüdür.

         II.    Ayırıcı, belirleyici bir kuralı yoktur.

        III.    Bireysel veya toplumsal bir sevinci veya  hüznü anlatır.

        IV.    Dört dizeli, söz ve ezgisinde yiğitlik havası olanlarına hoyrat denir.

        Numaralandırılarak verilen bilgiler hangi nazım biçimini buldurmaya yöneliktir?

A
Mani
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Türkü
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Koşma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Semai
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Destan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

          I.    Karacaoğlan

         II.    Dadaloğlu

        III.    Aşık Veysel
Bu üç ozanımızın ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A
19. yüzyılda yaşamış kişiler olmaları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yeniçeri Ocağı ^ ndan yetişmiş şairler olmaları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yiğitçe bir söyleyişleri olması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sadece heceyle şiir yazmaları
İpucu:
TEBRİKLER!
E
En başarılı oldukları nazım biçiminin varsağı olması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Mani ile aynı kafiyelenişe sahip olan nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rubai
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Gazel
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kaside
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Koşma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Mesnevi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

19. yüzyılda yaşamış, lirik bir saz şairidir. Tasavvufa bağlı bir şair olarak aruzla didaktik şiirler yazmıştır. Başarılı olduğu şiirleri, hece ile yazdığı koşmalardır.

Yukarıda tanıtılmaya çalışılan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sümmani
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ruhsati
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Seyrani
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Dertli
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Gevheri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Halk edebiyatı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Şiirler çoğu zaman saz eşliğinde söylenir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Nazım birimi dörtlüktür; ancak az da olsa üçlü, beşli söyleyişler görülür.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Dil tam bir halk dilidir. Halka mal olmamış sözcükler kullanılmamıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Nazım şekli olarak mani, tuyuğ, koşma, semai, rubai vs. kullanılmıştır.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Söyleyişlerinde doğa ile iç içe olmaktan kaynaklanan bir somutluk hakimdir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Halk edebiyatında kullanılan bir destan motifi değildir?

A
at
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
ışık
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
su
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
mum
İpucu:
TEBRİKLER!
E
rüya
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Halk edebiyatı sanatçısı olmasına rağmen aruz ölçüsüyle şiir yazan şair, aşağıdaki­lerden hangisidir?

A
Dertli
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Karacaoğlan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Aşık Veysel
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kayıkçı Kul Mustafa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Dadaloğlu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

            I.    15. yüzyılda yaşayan şair, Bektaşi tarikatına bağlıdır.

         II.    Yunus Emre ^ nin etkisinde hem hece ile  hem aruzla şiirler yazmıştır.

        III.    Nükteli ve iğneli bir dili vardır.

        IV.    Şiirlerinin yanında öğretici nesirler de yazmıştır.

         V.    Budalaname ve Mugaalataname önemli eserleridir.

Yukarıda özellikleri sayılan Halk edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pir Sultan Abdal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Kaygusuz Abdal
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Hacı Bayram Veli
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kayıkçı Kul Mustafa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Hacı Bektaşi Veli
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

      Toplumu ilgilendiren her konuda söylenen halk şiiridir. Birtakım gülünç durumları ele alan mizahi türleri de vardır. Dörtlüklerle yazılır. 11 hecelidir, "abab-cccb-dddb " şeklinde uyaklanır.

     Açıklayıcı bilgiler verilen bu nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Koşma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Semai
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Varsağı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Destan
İpucu:
TEBRİKLER!
E
İlahi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

            I.    Doğu Anadolu ^ da aşık geleneğine uygun olarak aşık olmuş; şiir söylemiştir.

         II.    Hayali sevgilisi Gülperi ^ yi bulmak için Uzakdoğu ülkelerini dolaşmıştır.

        III.    Destanlarında sosyal konuları, deprem ve yangın gibi acıları dile getirmiştir.

        IV.    Koşma ve semailerde aşk, doğa ve insan sevgisini işlemiştir.

         V.    Orijinal buluşlarıyla, halk söyleyişinin en güzel örneklerini vermiştir.

        Yukarıda kimi özellikleri verilen Hak edebi­yatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Seyrani
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Gevheri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sümmani
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Ruhsati
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Hayali
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112
Geri dön

Bunları da gezebilirsin.

Anadolu’da Türkçenin Gelişimine Katkı Yapan Eserler

  Anadolu’da Türkçenin Gelişimine Katkı Yapan Eserler Türklerin 10. yüzyıldan itibaren İslâmiyet’i kabul etmesiyle birlikte …