Halk Edebiyatı – 7 (Online-Test Çöz)

Halk Edebiyatı – 7 (Online-Test Çöz)

Halk Edebiyatı - 7

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi yalnızca din dışı konularda eser vermiştir?

A
Dadaloğlu
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Kaygusuz Abdal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yunus Emre
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Süleyman Çelebi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Pir Sultan Abdal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

          Aşkın aldı benden beni,

        Bana seni gerek, seni.

        Ben yanarım dünü günü.

        Bana seni gerek, seni.

Yukarıda verilen Tekke edebiyatı nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nefes
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
İlahi
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Devriye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Nutuk
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Şathiye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Aşık edebiyatı ve ozanlarıyla ilgili değildir?

A
Ozanlar halkın içinden çıkmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ozanların hepsi bir eğitimden geçmiştir.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Daha çok koşma nazım şekli kullanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
İslam öncesi Türk edebiyatının devamı niteliğindedir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Şiir ve yazıların toplandığı defterlere "cönk" denir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Halk edebiyatında Tanrı aşkını dile getiren ve özel besteyle söylenen Tekke şiirlerine verilen genel addır. Hece ölçüsünün 7'li ve 8'li kalıplarıyla söylenir. Nazım birimi dörtlüktür. Belli bir uyak düzeni yoktur. Bektaşilerde "nefes " , Mevlevilerde "ayin " , Alevilerde "deme " , Gülşeniler­de "tapuğ " , Halvetilerde "durak " adını alır. En ünlü şairi Yunus Emre'dir.

Paragrafta açıklanan Tekke edebiyatı nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
İlahi
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Şathiye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Devriye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Nutuk
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Hikmet
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Saz şairlerinin özelliklerinden biri değildir?

A
Gezgindirler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sazla söylerler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Usta...“çırak ilişkisiyle yetişirler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Halk diliyle söylerler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Medreselerde tahsil görürler.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 6

Bir Halk edebiyatı ürünü olan "destan " la ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
3...“5 dörtlükten meydana gelir.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Nazım birimi dörtlüktür.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kendine özgü bir ezgisi vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Toplumu ilgilendiren olaylar üzerine düzenlenir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Çoğunlukla 11'li hece ölçüsüyle yazılır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

          Kıldan köprü yaratmışsın

        Gelsin kullar geçsin deyi

        Hele biz şöyle duralım

        Yiğit isen geç a Tanrı

Bu dörtlük konusu bakımından ne tür bir halk şiiridir?

A
Taşlama
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
İlahi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Şathiye
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Koçaklama
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Güzelleme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Aşağıdaki şairlerden hangisi Divan edebiyatına yakınlık duymamıştır?

A
Dertli
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Erzurumlu Emrah
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Seyrani
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Dadaloğlu
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Bayburtlu Zihni
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Bektaşi ayinlerine ... denir. Bu tür ayinlerde özel bir kadehten yudum yudum şarap içilir. Kadeh sırayla dolaştırılıp ayine katılmış olanla­rın sarhoş olmalarına kadar devam edilir. Herkesin kadehten yudum yudum içmesi onların vahdette birleşmesini temsil eder.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Hikmet
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Nefes
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Deme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bezm-i Cem
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Ritl-i Giran
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Karacaoğlan için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Dili, dönemin konuşma dilidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Şiirlerinde maddi aşk ve tabiat sevgisi en fazla işlenen konulardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Hece ölçüsünün 8'li ve 11'li kalıplarını kullanmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Semai ve varsağıları da olan şair, en çok koşma nazım biçimini kullanmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Nazım türlerinden en çok koçaklamayı benimsemiştir.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 11

Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A
Beş mesneviden oluşan eser toplamına Divan edebiyatında hamse denir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Nazire, Divan edebiyatında bir başka şairin şiirine benzetilerek yazılan şiirlere verilen addır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kıt ^ a uyak düzeni bakımından maniyi andıran bir Halk edebiyatı nazım türüdür.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Halk edebiyatı şairlerinden okur yazar olanlar, şiirlerini "cönk" adı verilen defterlere yazarlardı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Şarkı, Divan edebiyatı şairlerinin Halk edebiyatından esinlenerek yazdıkları bir nazım biçimidir.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 12

          Rüyaları hayra yor

        Gel bugün hayatım sor

        Ayrılığın azabı

        Her azaptan daha zor

Bu dörtlüğün nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rubai
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Mani
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Koşma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Türkü
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Tuyuğ
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.