Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

9.Sınıf Dil ve Anlatım Konu Kavrama Testleri (Test Çöz – Online) – 1

9.Sınıf Dil ve Anlatım Tarama Testleri - 1

Soru 1

Dört kişiyle aynı evde kalan birinin ilk işi o evde herkesin uyması gereken kuralları tespit etmek olur. Böyle bir metin oluşturmak zorunda kalsanız, bu metinde dili, ağırlıklı olarak hangi işlevde kullanırsınız?

A
Şiirsellik işlevi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Heyecan bildirme işlevi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Göndergesel işlev
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kanalı kontrol işlevi    
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Alıcıyı harekete geçirme işlevi
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 2

 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dil, ayraç içinde belirtilen işlevde kullanılmamıştır?

A
Bu tabakları bir saat içinde temizleyeceksin. ( alıcıyı harekete geçirme işlevi )    
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yaşasın, bu sınavı da başarıyla atlattık! ( şiirsellik işlevi )
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Sabaha kadar parkı temizlediler. ( göndergesel işlev )
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
...“miş ^ li geçmiş zaman kipi bazen cümleye "sonradan fark etme" anlamı katar. ( dil ötesi işlev )
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Dün verdiğim ödevi yaptın mı? ( kanalı kontrol işlevi )
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dil, ayraç içinde belirtilen işlevde kullanılmamıştır?

A
Kip ekleri bazen kendi zaman anlamları dışında kullanılabilir. ( dil ötesi işlev )    
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bahçedeki çiçekleri suladın mı? ( kanalı kontrol işlevi )
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bulutlar ağlıyor senin yokluğuna ( şiirsellik işlevi )
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Abim iki saat önce Adana ^ ya gitti. ( alıcıyı harekete geçirme )
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Dikkat, çocuk düşecek! ( heyecan bildirme işlevi )
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Bazı iletiler tek taraflıdır. Göndericinin iletisi alıcı tarafından cevaplanmaz. Ancak gönderici alıcının iletinin gereğini yerine getirmesini ister. Öğüt vermek, eleştiride bulunmak, emir vermek.... Tek taraflı iletilerdendir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi tek taraflı bir iletidir?

A
Bu filmi izlemeni istiyorum.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Dün, düğünde neler olduğunu bana anlatır mısın?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bu filmler anlattığın kadar da güzel değilmiş.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yarın için bir plan yaptın mı?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
O kitabı niçin okumadın.    
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Sait Faik bir öyküsünde "Yazmasam deli olacaktım. Hemen gidip bir kalem aldım. Kalemi iyice yonttum. Başladım yazmaya. Ve okurlarıma o güzelim öyküleri ulaştırdım. " diyor.

Bu parçada Sait Faik'in tutumu, aşağıda belirtilen  insanın iletişime duyduğu gereksinimlerden hangisiyle ilgilidir?

A
İnsanın sosyal bir varlık olması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
İnsanın düşündüklerini anlatma, paylaşma isteği
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Başkalarının düşüncelerini öğrenme ihtiyacı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sosyal ihtiyaçlarını karşılama isteği
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
İsteklerini elde etme güdüsü        
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi dilin kültür taşıyıcılığının bir kanıtıdır?

A
Osmanlı yemekleri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Süleymaniye Camisi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Anıt Kabir
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Halkı Dokuyan Kızlar Tablosu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Hüsn ü Aşk mesnevisi  
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 7

      Deli Davut, uykusundaki gülümsemenin halesiyle gökkuşağının çemberini tamamlıyordu. Denize düşen çiğ tanesinin ayrılığını denizde kaybetmesi gibi Deli Davut da adanın ayrılığını yitiriyordu. Gündüz, gülüşe gülüşe gelmişlerdi. Ay ışığında ise gülümseme onları birbirine sarıyordu. Dünya kendi yolunda, onlar da düşlerinde, döne döne gidiyorlardı.

Bu parçada dilin şiirsellik işlevinde kullanıldığının aşağıdakilerden hangisi kanıt olamaz?

A
İletinin dolaylı olarak verilmesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sözcüklerin yan ve mecaz anlamlarıyla kullanılması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Alıcıyı duygu ve düşünce olarak iletinin dünyasına taşıması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Gerçekliği değiştirerek vermesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Alıcıya yol göstermesi      
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 8

Gelecekle ilgili kaygılar peşimi hiç bırakmadı. Çok hüzünlenmiştim. "Ne olacak? " sorusu zihnimi, kemirip duruyordu. Başıma gelenler huzursuzluğumun asıl kaynağıydı. Tren rayları üzerinde gezinirken kenarda, taş ve demir yığınları arasında hayat bulmuş, nefis görünümlü bir çiçek fark ettim. Adeta taşı, demiri delmiş de var olma mücadelesini kazanmıştı. Güzelliğini cömertçe sunmuştu, dünya yüzüne. "Zor şartlara rağmen her canlı güzellik sunabilir. " Çiçek bunu öğretmişti, bana. Bundan sonra huzursuzluklarımı attım, geleceğe yönelik umudumu ve mücadele azmimi hiç yitirmedim.

Bu parçadaki iletişimle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A
Kaygılı olan kişinin huzursuzluklarından sıyrılması "dönüt"tür.            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
"Geleceğe umutla bakmak" iletidir.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
"Çiçek" göndericidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
"Tren yolu, taş, demir yığınları" bağlamı ifade eder.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Alıcı "kaygılı olan kişi"dir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanında verilen kavramla uyumlu değildir?

A
Bir güvercin resmi ile "özgürlük"ü anlatmak.  ( sembol )    
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Otellerde, resmi kuruluşlarda tuvaletlerin girişinde bayan şekli kullanarak "bayanlar tuvaleti" olduğunu gösteren şekil.  ( doğal gösterge )
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Bir göstergenin bulunduğu yere göre kazandığı anlama denir. ( bağlam )
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bir amacı olmayan ve kendi dışındaki bir şeyi ifade eden doğal göstergedir. ( belirti )
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
İletişimi sağlayan her türlü göstergeleri inceleyen bilim daldır. ( göstergebilim )
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Eskiden Yunanlılar konukseverliklerini göstermek için gelen misafirlerin arabalarını tekerleklerini sökerlermiş. Türkiye ^ de günümüzde misafire böyle davranılırsa hakaret olarak algılanır.

Bu parçada iletinin farklı algılanması sebebi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak açıklamıştır? 

A
Zaman değiştikçe ileti de değişir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Mekan değiştikçe ileti de değişir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kültürel farklılıklar aynı iletiye farklı anlam yükleyebilir.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Alıcıların farklı olması iletiyi anlamsızlaştırabilir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
İletinin anlamı, alıcı verici ilişkisine bağlıdır.                
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi dil ile kültür ilişkisi için söylenemez?

A
Dil, kültürü oluşturan değerleri yansıtır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Kültür somut özelliklerle zenginleşirken dil ona soyut özellikler de yükler.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Kültür, dilin sınırlarını belirler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kültür hangi yönde zenginleşmişse dil de o yönde zenginleşmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Kültürel değerler dil aracılığıyla zamana yayılır.    
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12
Simyacı romanında roman kahramanı Santiago, Mısır'a geldiğinde namaz kılan insanları : " Bir kısım insan eğilip alınlarını taşlara vuruyorlar. " diye anlatır.

Santiago'nun iletiyi bu şekilde yorumlaması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

 
A
Alıcının durumu                    
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Vericinin farklı oluşu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kültür farklılığı
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Bilgi eksikliği
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Zaman farklılığı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi dilin toplum hayatındaki yeri ve önemini göstermez?

A
İnsanlar arasındaki anlaşmayı sağlaması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Kültürün her türlü değerini yaşatması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Dilin, edebi eserler aracılığıyla kültürü zenginleştirmesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Dilin, kültürel değerleri gelecek kuşaklara taşıması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Dil bilimin konusunu oluşturması      
İpucu:
TEBRİKLER!
13 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
111213
Geri dön

Bunları da gezebilirsin.

Hilye Nedir, Divan Edebiyatında Hilyeler, Hilye Yazarları…

Hilye Nedir, Divan Edebiyatında Hilyeler, Hilye Yazarları…