İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı – 2 (Online-Test Çöz)

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı – 2 (Online-Test Çöz)

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı - 2

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Düşmanları tarafından mağlup edilen Türkler, yok olma aşamasına gelmişti. Düşmanın elinden kaçabilen iki aile, yolu izi olmayan bir dağa gelmiş orada dört yüz yıl büyüyüp çoğalmış ve demir dağı eritip buradan çıkmışlar; atalarının düşmanlarını yenip Göktürk devletini kurmuşlardır. Destanın en önemli özelliği tarihle benzerlik göstermesidir. Türklerin demiri işleyen ilk kavim olduğunu anlatması da önemlidir.

Bu parçada sözü edilen Türk destanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Oğuz Kağan Destanı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Alp Er Tunga Destanı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ergenekon Destanı
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Şu Destanı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Bozkurt Destanı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Aşağıdaki sıralamalardan hangisi sadece Türk destanlarını içermektedir?

A
Şehname- Oğuz Kağan- Şu- Türeyiş
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Alp Er Tunga- Türeyiş- Gılgamış- İgor
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ergenekon- Şehname- Bozkurt- İlyada
İpucu:
ÃœZGÃœNÃœM! DoÄŸru Cevap: D
D
Göç- Oğuz Kağan- Bozkurt- Şu
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Ramayana- Göç- Şu- Alp Er Tunga
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Kırgız Türklerinin milli destanı, 500 bin beyte yakındır. Dünyanın en hacimli destanıdır. Kır­gızların çeşitli aşamalardan geçerek bütünlük kazanmasını anlatır. Dil bakımından zengin bir kaynak olan destan, folklor bakımından da  önemlidir. Şamanizm'in derin etkisinde olan destan Sayakbay Karalay tarafından toplana­rak düzenlenmiştir.

Bu parçada aşağıdaki destanlardan hangisinden söz edilmektedir?

A
Danişment Gazi Destanı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Köroğlu Destanı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Manas Destanı
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Cengiz Destanı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Satuk Buğra Han Destanı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?

A
Şinto- Japonlar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Roland Türküsü- Fransızlar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Gılgamış- İranlılar
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Kalevela- Finliler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Mahabarata- Hintliler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

         I.    Tonyukuk Anıtı

         II.    Kültigin Anıtı

        III.    Bilge Kağan Anıtı

Göktürk yazıtları bu üç anıttan teşekküldür.

Yukarıda numaralandırılarak verilen anıtların kronolojik sıraya uygun sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A
I - II - III
İpucu:
TEBRİKLER!
B
III - II - I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
II - I - III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
I - III - II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
II - III - I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

         I.    Nibelungen

         II.    Kalevela

        III.    Şehname

        IV.    İgor

Yukarıda numaralandırılmış doğal destan­lar aşağıda verilen uluslarla eşleştirilirse hangi ulus dışta kalır?

A
Rus
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Alman
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
İran
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Fransız
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Fin
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet' in kabu­lünden sonra oluşan Türk destanlarından değildir?

A
Manas Destanı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Satuk Buğra Han Destanı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Battal Gazi Destanı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Köroğlu Destanı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Oğuz Kağan Destanı
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Sözlü Türk edebiyatının ürünlerinden değildir?

A
Koşuk
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sagu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Destan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kam
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Sav
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

         I.    12. yüzyılda Edip Ahmet tarafından yazılmıştır.

         II.    Hikmetler, tasavvuf konusunda Halk şiirinin  ilk örneklerini oluşturmaktadır.

        III.    İlahi aşk konu edilmiştir.

        IV.    Canlı ve didaktik bir anlatıma sahiptir.

         V.    7'li ve 12' li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

Divan-ı Hikmet' le ilgili yukarıda numaralanmış şekilde verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
I
İpucu:
TEBRİKLER!
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Tarih boyunca Türklerin kullandığı alfabeler aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A
Göktürk- Uygur- Arap- Latin
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Uygur- Göktürk- Arap- Latin
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Arap- Uygur- Göktürk- Latin
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Uygur- Arap- Göktürk- Latin
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Göktürk- Arap- Uygur- Latin
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

Türk edebiyatının ilk yazılı ürünleri olarak aşağıdakilerden hangisi kabul edilmektedir?

A
Turfan Uygur yazıtları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yenisey yazıtları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Göktürk yazıtları
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Kutadgu Bilig
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Bilge Kağan Anıtı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

..., milletin hayatını derinden etkileyen büyük savaşlar, göçler, istilalar sonucunda oluşur. Eğer tarihin karanlık devirlerinde, halk arasında oluşmuş ve sonradan bir şair ya da yazar tarafından yazıya geçirilmişse ... adını alır. Millet hayatında önemli olan bir olayı bir şair ya da yazar kendisi anlatmışsa buna da ... denir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Masal- gerçek masal- yapay masal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Destan- doğal destan- yapay destan
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Masal- yapay masal- gerçek masal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Destan- yapay destan- doğal destan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Anı- objektif anı- sübjektif anı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.