İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı -1 (Online-Test Çöz)

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı -1 (Online-Test Çöz)

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı - 1

Tebrikler - İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı - 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi, İslamiyet öncesi Türk edebiyatının bir özelliği değildir?

A
Bu dönemin edebi verimleri: Destan, sav, sagu ve koşuklardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Genellikle zengin kafiye kullanılmıştır.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Eserler müzik eşliğinde söylenir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sözlü ve yazılı dönem olarak incelenir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Eserlerde doğa sevgisi, kahramanlık konuları görülür.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi doğal destan değildir?

A
Kurtarılmış Kudüs
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Chanson de Roland
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Robin Hood
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Mahabarata
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Gılgamış
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi  sözlü dönemde ozanlara verilen isimlerden değildir?

A
Oyun
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Aşık
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Baksı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kam
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Şaman
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

İranlı şair Firdevsi'nin Şehname adlı eserinde "Afrasyab " adıyla anılan Saka Türklerinden bir kahramanının İranlılarla yaptığı savaştaki yiğitliklerinin anlatıldığı destandır.    

Yukarıda verilen bilgiler hangi Türk destanına aittir?

A
Bozkurt Destanı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Şu Destanı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Alp Er Tunga Destanı
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Türeyiş Destanı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ergenekon Destanı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi, ilk İslami eserlerden değildir?

A
Mecalis ^ ün Nefais
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Divan-ı Lûgat ^ t Türk
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Atabet ^ ül Hakayık
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Divan-ı Hikmet
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Kutadgu Bilig
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Bilinmeyen dönemlerden başlayarak 11. yüzyı­lın ortalarına kadar süren ve yabancı etkiler­den uzak, en özgün örneklerin görüldüğü dö­nemdir. Özellikle, Şamanizm, Maniheizm ve Budizm gibi dinlerin etkisiyle oluşmuştur. Bi­çim, ölçü ve dil bakımından milli nitelikler taşır.

Yukarıda bahsedilen dönem aşağıdakiler­den hangisidir?

 

A
Tanzimat Edebiyatı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Divan Edebiyatı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Milli Edebiyat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Halk Edebiyatı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 7

... denilen ölüm, matem törenlerinde ölen kişilerin ardından söylenen, ölenin dürüstlüğünü, iyiliklerini, faziletlerini anlatan şiirdir. Biçim özellikleri ... gibidir.

Yukarıda verilen parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi getirilmelidir?

 

A
Yuğ- sav
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sagu- koşuk
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Koşuk- yuğ
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yuğ- koşuk
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Sagu- sav
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Milletlerin dini, milli, sosyal olaylarını, büyük felaketlerini; kişilerin kahramanlıklarını konu edinen manzum ürünlerdir. Sözlü edebiyatın en önemli verimleridir.

Yukarıda tanıtılan Sözlü dönem edebi ürünü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Koşuk
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sav
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Destan
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Yuğ
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sagu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

I.Doğu Göktürklerin tarihine ışık tutar.

II.Bir "söylev " niteliğindedir.

III.Türklerin özeleştirisi niteliğindedir.

IV.Anlatımda aliterasyonlar görülür.

V.Dört anıttan oluşur.

Göktürk yazıtları ile ilgili olarak, yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
V
İpucu:
TEBRİKLER!
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi, Sözlü dönem Türk edebiyatının genel özelliklerinden değildir?

A
Dil oldukça sade ve öz Türkçedir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Eserler manzum ve nesir şeklindedir.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Anlatım sözlüdür.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Nazım birimi dörtlük, ölçü hecedir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ürünler anonimdir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Divan-ı Lugat'it Türk için söylenemez?

A
İçinde sözlü edebiyat dönemine ait birçok destan, koşuk, sagu örnekleri vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Eser Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla yazılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Türk dilinin ilk sözlüğüdür.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kaşgarlı Mahmut tarafından 13. yüzyılda kaleme alınmıştır.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Sözcüklerin işleniş yöntemi bakımından bir ansiklopediyi de andırmaktadır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

Bugünkü atasözlerinin bilinen ilk şekilleridir. Yaşamla, toplumla, insan doğasıyla ilgili öğüt­ler veren anonim ürünlerdir. Kolay ezberlensin, akılda kalsın diye şiir gibi söylenmişlerdir.

Yukarıda özellikleri verilen Sözlü dönem edebiyat ürünü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sagu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sav
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Koşuk
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Destan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Mani
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.

error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.