İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı – 3 (Online-Test Çöz)

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı - 3

Soru 1

        Beyler atın argurup

        Kadgu anı turgurup

        Mengzi yüzi sargarup

        Körküm angar türtülür.

Yukarıdaki dörtlüğün türü İslamiyet öncesi Türk edebiyatında ne adla anılırdı?

A
Koşuk
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Destan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sagu
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Sav
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Koşma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

İslamiyet ^ in kabulünden önceki Türk edebi­yatı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Öz ve biçim olarak milli nitelikler taşır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yabancı tesirlerden uzaktır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yazılı ürünler önemli bir paya sahiptir.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Göçebe dönemi kültürünü yansıtır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Kahramanlık, sosyal konular, doğa olayları konu olarak işlenmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Eski Türkçe

 

Türkiye Türkçesi

 

Tay atatsa at tutunur.

 

Tay büyüyünce at dinlenir.

 

Kanı kan bile yumas.

 

Kanı, kanla yıkamazlar.

 

Uma kelse kut bolır.

 

Misafir gelince mutluluk gelir.

Yukarıda örneği verilen İslamiyet öncesi Türk edebiyatı edebi ürünü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Destan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sav
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Sagu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Koşuk
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Bilmece
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Kül Tigin Kitabesi ^ nde sav kelimesi "sab " biçi­minde: "Tokuz Oğuz begleri, bu sab ^ mın katıgdı tıngla: Dokuz Oğuz beyleri, bu sabımı adamakıllı dinle! " olarak geçmektedir. Bu cümlede sab (sav) kelimesinin; önemli söz, nasihat anlamlarında kullanıldığını görüyoruz. Aynı kelime daha sonraki dönemlere ait Uygur metinlerinde aynı anlamlara gelecek şekilde kullanılmıştır.

Paragrafta açıklanan kavrama günümüzde ne ad verilmektedir?

A
Atasözü
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Destan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Öğüt
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Mani
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Tez
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Türk destanları ait oldukları Türk boylarına göre sınıflandırılır.

Aşağıdakilerin hangisinde destan-boy sınıflandırmasında yanlışlık yapılmıştır?

A
Ergenekon- Göktürk
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Göç- Uygur
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Şu- Saka
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Türeyiş- Saka
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Bozkurt- Göktürk
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi destan geleneğin­den halk öykücülüğüne geçiş döneminin ürünüdür?

A
Kutadgu Bilig
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Divan-ı Lûgat ^ it Türk
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kitab-ı Dede Korkut
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Şecere-i Türkî
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Atabet ^ ül Hakayık
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A
Türk edebiyatının ilk yazılı belgeleri "Orhun Yazıtları"dır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
İlk siyasetname özelliği taşıyan eser "Kutadgu Bilig"dir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
"Muhakemet ^ ül Lugateyn" 15. yüzyılda Ali Şir Nevai tarafından yazılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
"Şecere-i Türkî" Anadolu dışında yazılmış bir eserdir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
"Muhakemet ^ ül Edep" adlı eserde Arapçanın Farsçadan üstünlüğü konu edilmiştir.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi koşuk ve sagunun ortak özelliklerinden biri değildir?

A
Sözlü dönem edebiyatı ürünleridir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Nazım birimleri dörtlüktür.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Söyleyenleri belli değildir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Hece ölçüsüyle söylenmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
İletmek istedikleri mesaj ortaktır.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 9

Atabet ^ ül Hakayık ile ilgili aşağıda yer alan bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
"Gerçeklerin Eşiği" anlamına gelen bu eser 12. yy.da Edip Ahmet tarafından yazılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Eserde aruz ve hece ölçüsü birlikte kullanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Eserde 40 beyit, 101 dörtlük vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Nazım biçimi kasidedir.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Din ve ahlak konuları didaktik bir şekilde işlenmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

         I.    Eserde Oğuzların iç çekişmeleri ve Müslüman olmayan komşularıyla yaptıkları mücadeleler anlatılır.

         II.    Eser dil bakımından anlaşılır, oldukça sadedir.

        III.    Nazım ve nesir bir arada kullanılmıştır.

        IV.    Sıfatlara, halk söyleyişlerine ve aliterasyonlara sıkça yer verilmiştir.

Yukarıda özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kutadgu Bilig
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Göktürk Yazıtları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kitab-ı Dede Korkut
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Oğuz Kağan Destanı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Atabet ^ ül Hakayık
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

Aşağıdaki destanlardan hangisi bir özelliğinden dolayı diğerlerinden farklıdır?

A
Oğuz Kağan Destanı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Şu Destanı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Battal Gazi Destanı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Üç Şehitler Destanı
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Manas Destanı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

Halk edebiyatında koşmanın karşılığı olan İslamiyet öncesi edebiyat ürünü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sagu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Koşuk
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Sav
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Destan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Mani
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112
Geri dön

Bunları da gezebilirsin.

Edip Ahmet Yükneki Kimdir, Biyografisi, Atabetü’l Hakayık Özellikleri…

Edip Ahmet Yükneki Kimdir, Biyografisi, Atabetü’l Hakayık Özellikleri… Semerkant yakınlarındaki Yüknek beldesinde yaşamıştır. Kör olan …